39 kamer termowizyjnych dla małopolskich powiatów

Samorząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o przekazaniu 39 kamer termowizyjnych, wraz z licencjami oprogramowania do analizy zdjęć dla powiatów i miast na prawach powiatu, partnerów Projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA. Sprzęt posłuży do oceny, czy w budynku nie ma miejsc niekontrolowanej ucieczki ciepła – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM).

Nie tylko 39 kamer termowizyjnych…

Badanie kamerą termowizyjną pozwala na wykrycie wielu potencjalnych problemów budowlanych, które mogą być niewidoczne gołym okiem. Są to przede wszystkim: ubytki ciepła spowodowane niewłaściwą izolacją lub nieszczelnościami. Kamery pozwalają też wykryć wilgoć w strukturach budynku, uszkodzenia w instalacjach grzewczych lub chłodniczych, które mogą prowadzić do nieefektywności energetycznej. Badanie rejestruje ciepło emitowane przez dany obiekt. Utrata energii, np. cieplnej to realne koszty, które dzięki właściwej izolacji można zaoszczędzić.

– W ramach Projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA zakupiliśmy 39 kamer termowizyjnych, które zostaną przekazane do powiatów oraz miast na prawach powiatów. Będą one wykorzystywane przez doradców ds. klimatu i środowiska do oceny budynków publicznych oraz wypożyczane ekodoradcom i pracownikom gmin do prowadzenia bezpłatnych badań budynków prywatnych. Wnioski z tych badań pozwalają gminom i mieszkańcom podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące modernizacji budynków oraz poprawy ich efektywności energetycznej – podkreślił Józef Gawron, wicemarszałek województwa małopolskiego.

Działaniem uzupełniającym będzie przeszkolenie ponad 250 pracowników jednostek samorządu terytorialnego w zakresie obsługi urządzeń oraz interpretacji otrzymanych wyników.

Zamówienie za ponad 700 tys. zł

Jak wskazał UMWM, całkowita wartość zamówienia to ponad 700 tys. zł. Zamówienie zostało zrealizowane w ramach projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”. Jest on finansowany z Programu LIFE oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na podstawie www.malopolska.pl

fot.???

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny