100% opakowań do recyklingu

100% opakowań do recyklingu lub ponownego użycia

Firma Henkel podkreśla, że intensyfikuje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ), wyznaczając sobie kolejne cele dotyczące opakowań na 2025 r. Firma zapewnia, że do tego czasu nie tylko 100% opakowań Henkla będzie nadawać się do recyklingu lub ponownego użycia (z wyjątkiem opakowań od środków klejących, w przypadku których osad może uniemożliwić recykling), ale firma zredukuje także o połowę w swoich opakowaniach produktów konsumenckich wykorzystanie pierwotnych tworzyw sztucznych, wytwarzanych na bazie surowców kopalnych.

Ponadto, Henkel zapewnia, że będzie podejmował działania społeczne na rzecz ograniczania ilości plastikowych odpadów trafiających do środowiska.

Wdrożyć koncepcję GOZ, czyli 100% opakowań do recyklingu lub ponownego użycia

Firma tłumaczy, że GOZ to koncepcja, która zakłada m.in., że materiały raz użyte do wytworzenia opakowań są wielokrotnie odzyskiwane, przetwarzane i wykorzystywane, pozostają więc przez bardzo długi czas w obiegu gospodarczym. W ten sposób najlepiej można zadbać o środowisko przyrodnicze, gdyż z jednej strony ogranicza się wytwarzanie odpadów, a z drugiej – przeciwdziała się wyczerpywaniu cennych surowców.

Opakowania i tworzywa sztuczne są w centrum uwagi opinii publicznej, rządów i przedsiębiorstw na całym świecie, gdyż odpady z tworzyw sztucznych to jedno z największych globalnych wyzwań współczesnego świata. W Henklu niestrudzenie poszukujemy rozwiązań tego problemu. Pracują nad nim nasi eksperci ds. opakowań. Niemniej jednak, aby osiągnąć pełny sukces, potrzebna jest współpraca i partnerstwo wszystkich uczestników gry rynkowej wzdłuż całego łańcucha wartości – mówi Sylvie Nicol, wiceprezes ds. zasobów ludzkich oraz przewodnicząca Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju w Henklu.

Nowe cele dotyczące opakowań na 2025 r.

W nowych celach zakłada się, że 100% opakowań Henkla będzie nadawało się do recyklingu lub ponownego użycia (z zachowaniem zastrzeżenia dotyczącego opakowań po klejach). Obecnie te kryteria spełnia 85% opakowań Henkla. Aby osiągnąć zakładany cel, firma musi się zmierzyć z wieloma wyzwaniami, charakterystycznymi dla poszczególnych rodzajów opakowań. Na przykład wyzwaniem jest recykling elastycznych opakowań wielowarstwowych lub czarnych opakowań, niewidocznych dla urządzeń segregujących w sortowniach. Henkel pracuje nad tymi wyzwaniami w ramach międzybranżowych partnerstw.

100% opakowań do recyklingu

Zakłada się, że w opakowaniach kosmetyków i produktów chemii gospodarczej firma o 50% zmniejszy użycie pierwotnych tworzyw sztucznych, wytwarzanych na bazie surowców kopalnych. Będzie to możliwe dzięki dalszemu ograniczaniu ilości zużywanego plastiku i zwiększeniu (w skali globalnej do 30%) udziału materiałów pochodzących z recyklingu w opakowaniach produktów konsumenckich oraz większemu wykorzystaniu bioplastiku.

Henkel chce także aktywnie działać na rzecz ograniczania ilości odpadów trafiających do środowiska. Ma to być realizowane poprzez wspieranie inicjatyw zbiórki i recyklingu odpadów oraz poprzez inwestycje w nowe rozwiązania technologiczne, dzięki którym w pełni możliwy stanie się GOZ.

„Zielone” opakowania w Polsce

Także na polskim rynku konsumenci mogą zaopatrzyć się w produkty Henkla wytworzone z myślą o dalszym ograniczaniu wpływu na środowisko. Henklowska linia środków do utrzymania czystości w domu Pro Nature oferuje nie tylko bardziej przyjazne formuły, ale także opakowania wytwarzane w ogromnej części z plastiku pochodzącego z recyklingu.

Oferowanie produktów bardziej przyjaznych środowisku to jedna z naszych kluczowych strategii biznesowych i w naszym przekonaniu źródło konkurencyjnej przewagi Henkla. Te nasze działania wychodzą też naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, również w Polsce. Chcemy, aby nasze produkty były nie tylko skuteczne i wysokiej jakości, ale aby pozwalały także naszym konsumentom żyć w zgodzie z ich własnymi wartościami – ograniczania wpływu działań człowieka na środowisko – powiedział Patricjus Ziecik, dyrektor marketingu w dziale Laundry&Home Care (środki do prania i czystości) w polskim oddziale firmy Henkel.

Na podstawie nadesłanej informacji

rys. Henkel

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama

partner merytoryczny