Znikną azbestowe rury

Usunięcie większości rur wykonanych z azbestu i wybudowanie kanalizacji sanitarnej w rejonie Zatorza w Gorzowie Wlkp. – przewiduje projekt realizowany przez tamtejsze Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. 28 lipca br. podpisano umowę z wykonawcą kontraktu – firmą Mazur Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych.
 
Inwestycja obejmuje wymianę sieci wodociągowej z rur azbestocementowych o łącznej długości blisko 10 km. Umowa przewiduje również budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 1,25 km.
 
 
Wymiana rur była zawarta we wcześniejszym projekcie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6”. – Eksperci z Unii Europejskiej zdecydowali o wyłączeniu części dotyczącej wymiany rur zawierających azbest. Środki unijne pozwalają jednak na to, by takie inwestycje były realizowane. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodził się i w ramach drugiego złożonego przez nas projektu mamy dzisiaj podpisaną umowę – wyjaśnił Bogusław Andrzejczak, dyrektor PWiK-u.
 
Koszt zadania to ok. 15,5 mln zł.
 
Na podstawie: www.gorzow.pl
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu