oczyszczalnia ścieków w Maciejowicach

Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Maciejowicach oddana do użytku

Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Maciejowicach została otwarta 20 kwietnia – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (UMWM). W uroczystości uczestniczyła m.in. Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Stara oczyszczalnia ścieków w Maciejowicach przeszła modernizację

Jak podał UMWM, jest to jedna z największych inwestycji gminnych w Maciejowicach. Koszt modernizacji wyniósł prawie 7 mln zł, z czego 4 mln zł to dofinansowanie od samorządu województwa mazowieckiego. Poprzednio funkcjonująca oczyszczalnia nie spełniała wymaganych norm. Po modernizacji instalacja obsłuży nie tylko Maciejowice, ale również sąsiednie miejscowości.

Oczyszczalnia zmodernizowana za 7 mln zł

Jak poinformował UMWM, w ramach inwestycji powstały m.in. nowy budynek techniczny o powierzchni ponad 250 m2, reaktor biologiczny i zbiornik magazynowy. Dodatkowo wykonano nowe ogrodzenie i przebudowano dwa zjazdy. Powstały pompownia ścieków surowych, stacja zlewcza ścieków i osadów dowożonych, a także zbiorniki uśredniające ścieków dowożonych. Ponadto wykonano studnię kraty hakowej, studnię pomiarową, wiatę na osad odwodniony i studnię wody technologicznej.

Nowa mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Maciejowicach jest całkowicie zautomatyzowana. Pracuje na bazie technologii niskoobciążonego, tlenowo stabilizowanego osadu czynnego. Ponadto oferuje równoczesne usuwanie związków biogennych (azotu i fosforu) metodą biologiczną – wyjaśnił UMWM.

Na podstawie: mazovia.pl

fot. Urząd Gminy w Maciejowicach

Partner Portalu