Zbiorniki retencyjne ścieków

Zbiorniki retencyjne ścieków – budowa trwa w Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi

40 tys. m3 – taką pojemność będą miały zbiorniki retencyjne ścieków, których budowa trwa w Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi (GOŚ) – informuje Urząd Miasta Łodzi (UM) i dodaje, że jest to część realizowanego w GOŚ proekologicznego projektu.

Zbiorniki retencyjne ścieków usprawnią pracę GOŚ

Projekt zakłada modernizację i unowocześnianie GOŚ poprzez zastosowanie systemów ulepszonego oczyszczania ścieków. Budowa zbiorników retencyjnych jest pierwszym etapem projektu, a obecnie kończą się prace przy dwóch spośród sześciu zbiorników retencyjnych. Retencja ścieków usprawni pracę GOŚ i będzie służyć poprawie biologicznego oczyszczania ścieków – tłumaczy UM.

Znaczne opady śniegu podczas tegorocznej zimy wskazują, że nowe zbiorniki bardzo przydadzą się już wkrótce, podczas wiosennych roztopów – podkreśla Joanna Skalska, prezes GOŚ.

Zbiorniki retencyjne ścieków

Każdy z oddawanych do użytkowania zbiorników retencyjnych ma 54 m długości, ponad 39 m szerokości i głębokość sięgającą ponad 5 m. Pojemność każdego zbiornika wynosi siedem i pół tysięcy m3 – wylicza łódzki magistrat.

W 2021 roku ukończone zostaną jeszcze cztery podobne zbiorniki, co pozwoli GOŚ Łódź na retencjonowanie nawet 40 tysięcy metrów sześciennych ścieków. Aby zobrazować tą wielkość, wystarczy powiedzieć, że odpowiada ona pojemności ponad 13 basenów olimpijskich – dodaje prezes Skalska.

Nie tylko zbiorniki retencyjne ścieków – łącznie siedem zadań

Magistrat dodaje, że cały projekt obejmuje łącznie siedem zadań, z których część dotyczy modernizacji istniejących w łódzkiej oczyszczalni obiektów, a część budowę nowej infrastruktury. Pozostałe zadania dotyczą m.in. budowy instalacji termicznej hydrolizy osadu, która przyczyni się do zwiększenia ilości produkowanego biogazu, przez co zwiększy się także produkcja energii elektrycznej.

Wartość projektu to ponad 132 mln zł, z czego ponad 68 mln zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej. Realizacja całego projektu ma się zakończyć w 2022 r.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. UM Łodzi

reklama