Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków

Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków także w święta

Dla jednych czas spędzony w rodzinnym gronie przy suto zastawionym stole, dla innych… normalny dzień pracy wzbogacony o kubek żurku. Osób, które Święta Wielkiej Nocy spędzają w pracy wcale nie jest tak mało – podkreśla Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wrocławiu (MPWiK).

W tej firmie święta w pracy spędzi blisko 15% załogi.

Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków – wrocławskie MPWiK pracuje także w święta

Zgodnie z przepisami w święta muszą działać miejsca zaspokajające codzienne potrzeby społeczności. Jak zaznacza wrocławskie przedsiębiorstwo wod-kan, Kodeks pracy wymienia zatrudnionych przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną. Znajdują się w tej grupie w szczególności zakłady świadczące usługi dla ludności, gastronomia, hotele, zakłady opieki zdrowotnej i jednostki gospodarki komunalnej. Dotyczy to więc i wrocławskiego MPWiK. – mieszkańcy muszą mieć zapewniony stały dostęp do wody i bezproblemowy odbiór ścieków.

W okresie przedświątecznym i świątecznym dopływy nieczystości do oczyszczalni są mocno zróżnicowane. Przygotowania i porządki powodują zwiększenie ilości ścieków. W trakcie samych świąt jest ich już znaczenie mniej. Sytuacja normuje się wraz z powrotem do codziennego trybu życia. Takie wahania dopływu ścieków nie wpływają dobrze na pracę obiektu. Ze względu na to, w czasie świątecznym pracownicy Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków muszą trzymać rękę na pulsie i wykazywać się wzmożoną czujnością – wyjaśnia Bartosz Staniek, menedżer Zakładu Oczyszczania Ścieków.

Jak zaznacza MPWiK, również Zakłady Produkcji Wody muszą reagować na niecodzienny tryb dnia mieszkańców Wrocławia. Produkcja wody jest stabilna wtedy, kiedy nie ma wahnięć. Zróżnicowanie poboru wody w dni świąteczne ma bezpośredni wpływa na pracę zakładów.

Grafik staramy się układać sprawiedliwie, koleżanki i koledzy porozumiewają się miedzy sobą i wskazują te dyżury, które mogą „obsadzić”. Pilnujemy „naprzemienności”, czyli sytuacji, w której ktoś, kto pracuje w Święta Wielkanocne, ma potem wolne Boże Narodzenie – mówi Robert Jóźwicki, menedżer Zakładu Produkcji Wody.

Święta w pracy spędzają też załogi pogotowia energetycznego oraz wodociągowo-kanalizacyjnego, a także dyspozytorzy.

Stąd też wrocławskie MPWiK apeluje: „Doceniajmy więc wszystkich tych, dzięki którym w te szczególne dni możemy spotkać się z bliskimi”.

Na podstawie informacji nadesłanej przez MPWiK we Wrocławiu

fot. MPWiK we Wrocławiu

Od redakcji

Pracę w święta podejmują oczywiście nie tylko wodociągowcy z Wrocławia, dlatego wszystkim pracownikom odpowiedzialnym za zapewnienie dostaw wody i odbiór oraz oczyszczanie ścieków, którzy świąteczne dni spędzą w pracy, życzymy, oprócz tradycyjnie radosnych i błogosławionych Świąt Zmartwychwstania, także spokojnej i bezawaryjnej pracy!

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama