Zamiast modernizacji

Niemal 3 km kanalizacji zostanie wybudowanych w gminie Czernica, a nieefektywna oczyszczalnia ścieków w Kamieńcu Wrocławskim zostanie przebudowana na węzeł przerzutowy. Dotacja w wysokości 5,6 mln zł pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a całe przedsięwzięcie opiewa na ponad 8 mln zł.
 
W efekcie przeprowadzonych prac jeszcze w tym roku do sieci zostanie podłączonych 373 mieszkańców. Ścieki nie będą już kierowane do gminnej, mechanicznej oczyszczalni w Kamieńcu Wrocławskim, gdyż w ramach projektu przestarzały obiekt zostanie przebudowany na węzeł przerzutowy. Nieczystości będą przepompowywane rurociągiem do wrocławskiej oczyszczalni w Janówku. To zdecydowanie tańszy wariant niż modernizacja oczyszczalni w Kamieńcu. Prace w tym kierunku już zostały podjęte. W efekcie realizacji inwestycji system ściekowy gminy zostanie włączony do aglomeracji wrocławskiej.
 
Na podstawie: www.fos.wroc.pl

Partner Portalu

Partner Portalu