Zakończyło się drążenie

Zakończyło się drążenie pod Wisłą

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie (MPWiK) poinformowało w miniony czwartek (15 lipca br), że zakończyło się drążenie pod Wisłą drugiego z rurociągów alternatywnego układu do przesyłu ścieków z części lewobrzeżnej Warszawy.

Budowa drugiego kolektora przesyłowego pod Wisłą – zakończyło się drążenie

Budowa drugiego kolektora, podobnie jak pierwszego, odbywała się bezwykopowo metodą direct pipe. Prace polegały na wykonaniu otworu wiertniczego tarczą drążącą z równoległą instalacją kolejnych sesji (tzw. lir) rurociągu stalowego o średnicy 1,2 m – wyjaśnia MPWiK. Stołeczne przedsiębiorstwo wod-kan dodaje, że łączna podziemna długość kolektora wynosi prawie 800 m.

Generalnym wykonawcą inwestycji była ta sama firma, która wybudowała także pierwszy rurociąg. Umowa na wykonanie nitki B, po przeprowadzeniu zamówienia publicznego, została podpisana na początku lutego 2021 r., wówczas także rozpoczęły się prace przygotowawcze i projektowe. Zaś samo drążenie instalacji trwało przez cały maj i zakończyło się zgodnie z planem 31 maja 2021 r., kiedy tarcza drążąca dotarła do punktu docelowego po lewej stronie Wisły. Jednocześnie wybudowano komory połączeniowe, przeprowadzono niezbędne prace przyłączeniowe oraz wykonano testy szczelności i próby ciśnieniowe nowego rurociągu. Z końcem czerwca br. rozpoczął się rozruch, a drugi rurociąg jest zdolny do eksploatacji, co oznacza, że mogą nim płynąć ścieki do oczyszczalni „Czajka” – wskazuje MPWiK.

Zakończyło się drążenie pod Wisłą, powstał też trzeci rurociąg uzupełniający

Równolegle z tymi pracami powstał jeszcze jeden (trzeci) uzupełniający naziemny rurociąg, łączący istniejącą infrastrukturę naziemną po obu stronach rzeki (pompownię na lewym brzegu i komorę rozprężną na prawym brzegu Wisły) z rurociągami pod korytem rzeki. Uruchomienie dodatkowego rurociągu ma za zadanie wzmocnienie wydajności przesyłu do czasu całkowitego zakończenia budowanego obecnie alternatywnego układu przesyłowego.

Zakończyło się drążenie pod Wisłą i zamknęła się pierwsza faza budowy układu przesyłowego ścieków

Oddanie do eksploatacji drugiego kolektora pod Wisłą zamyka pierwszą fazę budowy alternatywnego układu przesyłowego – zaznacza MPWiK i wskazuje, że jednocześnie trwają dalsze prace w celu terminowego zakończenia całej inwestycji. W dniu 11 czerwca 2021 r. po zakończeniu przetargu, MPWiK podpisało umowę z firmą BUDIMEX o wartości prawie 58 mln zł netto na wykonanie sieci i obiektów łączących wykonane rurociągi pod Wisłą z zakładami „Świderska” i „Farysa”.

Umowa obejmuje wykonanie projektu, budowę oraz uruchomienie docelowej infrastruktury nowego alternatywnego układu, czyli komory wylotowej wraz ze związanymi sieciami i obiektami przy ul. Świderskiej oraz pozostałych sieci i obiektów od strony ul. Farysa. Prace powinny zostać zakończone w III kwartale 2022 r. Po zrealizowaniu tych prac oraz dzięki wykonanym już rurociągom pod Wisłą, możliwy będzie grawitacyjny transfer ścieków bez konieczności wykorzystywania agregatów pompowych, a tym samym powstanie alternatywny układ przesyłowy.

Odbudowa rurociągów tunelu

Równolegle z realizacją alternatywnego układu przesyłowego miejska spółka prowadzi prace związane z demontażem uszkodzonych podczas awarii z 29 sierpnia 2020 r. kolektorów w tunelu pod Wisłą. Zadanie to wykonuje Zakład Remontowo-Budowlany ARGO-BUD, a jego realizacja została przewidziana na około rok. Jest to niezwykle skomplikowane przedsięwzięcie – podkreśla MPWiK i zaznacza, że w swoim charakterze jest ono zbliżone do prac górniczych. Realizacja zadania wymaga najwyższej precyzji i ostrożności z uwagi na bezpieczeństwo pracujących w tunelu ludzi. Odtworzenie układu w tunelu jest planowane do końca 2024 r.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. MPWiK Warszawa

reklama

 

reklama

reklama