Zakończona inwestycja

118 budynków (ok. 1000 osób) podłączonych do sieci kanalizacyjnej, ponad 44-procentowy stopień skanalizowania gminy Smętowo Graniczne oraz poprawa stanu wód gruntowych i powierzchniowych – to tylko niektóre efekty zakończonej inwestycji pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kopytkowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Smętowie Granicznym”. To jeden z największych projektów gminnych.
 
Całkowity koszt przedsięwzięcia opiewa na 4,2 mln zł. Zadanie w 70% zostało dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Oprócz dotacji unijnej inwestycję wsparł pożyczką również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (600 tys. zł).
 
To drugi, ostatni etap tego projektu. Związany był z budową kanalizacji sanitarnej w Smętowie Granicznym. W ciągu dziewięciu miesięcy wybudowano dwie przepompownie ścieków i sieć sanitarną o długości 5 km. W ramach pierwszego etapu przedsięwzięcia wykonane zostały prace związane z rozbudową oczyszczalni ścieków w Kopytkowie. Przeprowadzono też roboty rozbiórkowe, remontowe, zamontowane zostało wyposażenie technologiczne oraz instalacje elektryczne.
 
Na podstawie: www.wfosigw.gda.pl
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu