Zadania wodno-kanalizacyjne

Zadania wodno-kanalizacyjne – drugi nabór rozstrzygnięty

Ponad 55 mln zł to środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW), które przeznaczone zostaną na zadania wodno-kanalizacyjne, czyli inwestycje w zakresie rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego. Jak podaje Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (UMWZ), wspierana będzie m.in. budowa, przebudowa lub doposażenie oczyszczalni ścieków, również tych przydomowych, ujęć wody, a także instalacji do zagospodarowania osadów ściekowych.

Na liście rankingowej 52 projekty obejmujące zadania wodno-kanalizacyjne

To ważne dla mieszkańców inwestycje, które wpłyną na podniesienie standardu ich życia. Dzięki tym działaniom zachowane zostanie bezpieczeństwo sanitarne i ekologiczne, polepszy się jakość wody pitnej – powiedział Olgierd Kustosz, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego.

Jak wskazuje UMWZ, na liście rankingowej znalazły się 52 projekty, które będą realizowane przez zachodniopomorskie gminy i spółki zajmujące się gospodarką wodno-ściekową. Beneficjenci otrzymają dofinansowanie m.in. na budowę, przebudowę lub wyposażenie obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania i oczyszczania ścieków, czyli oczyszczalni ścieków, ujęć wody i stacji uzdatniania wody, systemów kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych, przydomowych oczyszczalni ścieków, a także zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę i instalacji do zagospodarowania osadów ściekowych. Urząd marszałkowski wskazuje, że przyznana pomoc finansowa może być przeznaczona także na zakup i montaż urządzeń oraz instalacji kanalizacyjnych lub wodociągowych.

Zadania wodno-kanalizacyjne w Zachodniopomorskiem wesprze ponad 55 mln zł z PROW-u

Warto zaznaczyć, że minimalna wartość dofinansowania projektu to ok. 130 tys. zł, a maksymalna wynosi prawie 2 mln zł. Łączna pula środków dla tego zadania w drugim naborze to ponad 55 mln zł. z listą rankingową naboru można zapoznać się na stronie internetowej www.prow.wzp.pl.

Przy okazji UMWZ przypomina, że w wyniku przeprowadzonego w 2016 r. pierwszego naboru wniosków na działania związane z gospodarką wodno-ściekową, dotacje przyznano dla 36 inwestycji na łączną kwotę ok. 43 mln zł. Razem na inwestycje wodno-kanalizacyjne w województwie zachodniopomorskim z udziałem PROW 2014-2020 przeznaczono prawie 100 mln zł.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UMWZ

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

 

reklama