brak odpowiedniego zbierania i oczyszczania ścieków

Za brak odpowiedniego zbierania i oczyszczania ścieków przed TSUE?

Komisja Europejska (KE) wezwała cztery kraje – Bułgarię, Czechy, Francję i Polskę – do zapewnienia odpowiedniego zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych, zgodnie z wymogami dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

Jak zaznacza KE, wspomniana dyrektywa chroni zarówno jakość wody, jak i zdrowie ludzi, nakładając na państwa członkowskie obowiązek zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych przed ich odprowadzeniem do środowiska. W przypadku aglomeracji o liczbie mieszkańców powyżej 2 tys. oczyszczanie wymaga nie tylko eliminacji ciał stałych, ale również rozkładania substancji organicznych za pomocą bakterii.

Brak odpowiedniego zbierania i oczyszczania ścieków w Bułgarii i Czechach

Niestety wg KE, Bułgaria nie zapewnia systemu zbierania ścieków w 48 dużych aglomeracjach, w 69 dużych aglomeracjach nie jest w stanie zapewnić odpowiedniego oczyszczania ścieków komunalnych wprowadzanych do systemów zbierania, a w 71 dużych aglomeracjach nie zapewnia bardziej rygorystycznego oczyszczania ścieków komunalnych wprowadzanych do systemów zbierania i odprowadzanych na obszary wrażliwe. Wszystkie te aglomeracje powinny były dostosować się do wspomnianych przepisów do 31 grudnia 2010 r.

Z kolei w odniesieniu do Czech, KE odniosła się do niezapewnienia w 425 aglomeracjach systemu zbierania ścieków komunalnych oraz niezapewnienia odpowiedniego oczyszczania ścieków komunalnych wprowadzanych do systemów zbierania. Również te aglomeracje powinny były dostosować się do wspomnianych przepisów do 31 grudnia 2010 r.

Francja i Polska na celowniku KE za brak odpowiedniego zbierania i oczyszczania ścieków

W opinii KE, Francja w dalszym ciągu na dużą skalę nie przestrzega wymogów dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. Sprawa dotyczy 169 aglomeracji, które odprowadzają ścieki albo na normalne, albo wrażliwe obszary. Pomimo pewnych postępów nie można liczyć na osiągnięcie pełnej zgodności z wymogami w najbliższej przyszłości –zaznacza KE.

Natomiast w Polsce aż 1183 aglomeracje nie posiadają systemu zbierania ścieków komunalnych. Ponadto w 1282 aglomeracjach ścieki komunalne wprowadzane do systemów zbierania nie podlegają odpowiedniemu oczyszczaniu przed odprowadzeniem do odbiornika, a w 426 aglomeracjach Polska nie zapewniła bardziej rygorystycznego oczyszczania ścieków komunalnych wprowadzanych do systemów zbierania i odprowadzanych na obszary wrażliwe.

W związku do wspomnianych czterech państw KE wysyła uzasadnione opinie, dając im cztery miesiące na naprawę sytuacji. W przypadku braku podjęcia odpowiednich działań w wyznaczonym czasie KE może zdecydować o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

Na podstawie informacji nadesłanej przez KE

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

 

reklama