wypływu ścieków

Zgłoszenie dotyczące wypływu ścieków w Krakowie

14 maja Wodociągi Miasta Krakowa (WMK) otrzymały zgłoszenie od straży pożarnej. Dotyczyło ono wypływu ścieków w rejonie ul. Portowej, przy stopniu wodnym Dąbie. Na miejsce wysłane zostało pogotowie kanałowe.

Co było przyczyną wypływu ścieków?

Kontrola wykazała, że powodem wypływu ścieków było uszkodzenie zamknięcia nieczynnego rurociągu kanalizacyjnego. Oszacowano, że do Wisły przedostało się 250–300 m3 ścieków. Przedstawiciele Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego pobrali próbkę wody. Nie stwierdzono jednak odstępstw od norm oraz obecności szkodliwych substancji chemicznych. Około godz. 21.00 została zakończona interwencja straży pożarnej.

Przeprowadzono też wewnętrzną analizę pracy systemu kanalizacyjnego w zlewni oczyszczalni Płaszów. Wzięto pod uwagę dane pomiarowe oraz uwzględniono prace konserwacyjne prowadzone dzień wcześniej na terenie zakładu. Wymagały one okresowego zamknięcia dopływu ścieków. Jak podkreślają WMK, działania prowadzone były zgodnie z instrukcją eksploatacyjną obiektu, wskazującą maksymalny, bezpieczny poziom piętrzenia w kolektorze płaszowskim, którym ścieki dopływają do oczyszczalni.

Przeprowadzona przez służby eksploatacyjne Zakładu Sieci Kanałowej kontrola komory przelewu burzowego P9, wykazała zniszczenie ruchomych elementów jego krawędzi. Wpłynęło to na zmniejszenie potencjału retencyjnego obu kolektorów (płaszowskiego i prawobrzeżnego), a w efekcie wywołało samoczynne uruchomienie przelewu burzowego P9 na prawobrzeżnym kolektorze Wisły.

jednocześnie WMK zwróciły się z prośbą, by wszelkie informacje dotyczące pracy systemu kanalizacyjnego lub wodociągowego, które wzbudzają niepokój, były zgłaszane bezpośrednio do służb dyżurnych spółki – nr tel. 994. Jest on czynny 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu. Ma to sprawić, że w sytuacji zagrożenia działania interwencyjne będą podjęte natychmiast, bez zbędnej zwłoki, ograniczając wpływ zdarzenia na otoczenie.

Na podstawie www.krakow.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu