Wykorzystanie oczyszczonych ścieków

Wykorzystanie oczyszczonych ścieków – PE zatwierdził rozporządzenie

Parlament Europejski (PE) poinformował, że aby zapobiegać niedoborom wody w Unii Europejskiej (UE) zatwierdził wczoraj rozporządzenie w sprawie ponownego wykorzystania wody.

Narastającym problemem jest niedobór wody, który dotyczy coraz większej liczby krajów UE, dlatego oczekuje się, że ponowne użycie wody ułatwi zaopatrzenie w wodę słodką, a rolnicy w UE zyskają dzięki nowym przepisom większą ilość wody do nawadniania upraw, również podczas fal upałów.

Wykorzystanie oczyszczonych ścieków by zapobiegać niedoborom wody

Nowe przepisy, przyjęte podczas posiedzenia plenarnego, po raz pierwszy definiują na poziomie europejskim minimalne wymagania, pozwalające na wykorzystywanie do celów rolniczych, w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska, odzyskiwanej wody (tj. ścieków komunalnych, które zostały oczyszczone) – informuje PE.

Pokonaliśmy kolejny, ważny odcinek na drodze do gospodarki cyrkulacyjnej dla zasobów wodnych. W ten sposób, krok po kroku, przynosimy konkretne rezultaty dla środowiska. Moglibyśmy potencjalnie ponownie wykorzystać 6,6 mld metrów sześciennych wody do 2025 roku, w porównaniu z obecnym 1,1 mld metrów sześciennych rocznie. Wymagałoby to inwestycji poniżej 700 mln euro i pozwoliłoby nam ponownie wykorzystać ponad połowę obecnej ilości wody pochodzącej z unijnych oczyszczalni ścieków, teoretycznie dostępnej do nawadniania, unikając w ten sposób ponad 5% bezpośredniego poboru ze zbiorników wodnych i wód gruntowych – powiedziała Simona Bonafè, odpowiedzialna za sprawozdanie nt. projektu rozporządzenia dodała posłanka.

Przyjęte przepisy wejdą w życie dwudziestego dnia po ich opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE i zaczną obowiązywać trzy lata później.

Niedobór wody coraz większym problemem

Zgodnie ze Sprawozdaniem z przeglądu europejskiej polityki w dziedzinie niedoboru wody i susz, przygotowanym przez KE, niedobór wody staje się coraz większym problemem dla wielu państw członkowskich. Dotknął on już co najmniej 11% ludności Europy i 17% jej terytorium. W okresie letnim ponad połowa ludności regionu Morza Śródziemnego jest dotknięta ograniczeniami wody – zaznacza PE.

Na podstawie www.europarl.europa.eu

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

partner merytoryczny

reklama

reklama

 

partner merytoryczny

reklama

reklama