Wybudują kanalizację i oczyszczalnię ścieków

Wybudują kanalizację i oczyszczalnię ścieków

Gmina Świdwin powiększa listę beneficjentów unijnego wsparcia udzielanego w ramach programu związanego z rewitalizacją przestrzeni publicznych. W Starym Przybysławiu uporządkowana zostanie gospodarka ściekowa, co oznacza, że w miejscowości wybudują kanalizację i oczyszczalnię ścieków – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (UMWZ).

Jak podaje UMWZ, budowa nowego kolektora, dwóch przepompowni i oczyszczalni ścieków zaplanowana została na lata 2020-2021, a porozumienie, które pozwala przekazać na ten cel dofinansowanie podpisali w poniedziałek (29 lipca br.) w Świdwinie, Stanisław Wziątek, członek Zarządu Województwa oraz Kazimierz Lechocki, wójt gminy.

Wybudują kanalizację i oczyszczalnię ścieków w Starym Przybysławiu

Władze gminy Świdwin, przy wsparciu UMWZ, zdecydowały o budowie kanalizacji sanitarnej wraz z dwiema przepompowniami oraz oczyszczalnią ścieków w Starym Przybysławiu. Umożliwi to przede wszystkim uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie nieskanalizowanej dotychczas miejscowości, a dodatkowo podniesie standard życia mieszkańców.

Nowa infrastruktura to także ogromne korzyści dla środowiska, bo przyczyni się do osiągnięcia polskich i europejskich standardów – przyznał Stanisław Wziątek.

Inwestycja będzie kosztować władze gminy Świdwin ponad 2,2 mln zł. Urząd marszałkowski, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (RPO), dołoży do przedsięwzięcia prawie 1,7 mln zł. Prace mają ruszyć jesienią 2020 r. i zakończyć się w październiku 2021 r.

Jak zaznacza UMWZ, projekt wpisuje się w założenia Osi 9 Priorytetowej RPO „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”. Przyznana pomoc to efekt rozstrzygniętego w pierwszym kwartale ubiegłego roku przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego konkursu. Po niedawnej aktualizacji listy beneficjentów będącej wynikiem oszczędności przy realizacji poszczególnych projektów, liczba dofinansowanych przedsięwzięć wzrosła z 48 do 54, a kwota wsparcia z blisko 100 do prawie 120 mln zł.

Na podstawie www.wzp.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

 

reklama

reklama