oczyszczanie ścieków

Wstępne oczyszczanie ścieków – konferencja!

Mechaniczne oczyszczanie ścieków jest niezbędne na każdej oczyszczalni ścieków jako zabezpieczenie biologicznego stopnia oczyszczania przed negatywnymi skutkami składników ścieków eliminowanych przy pomocy wspomnianego stopnia oczyszczania.

Wybór procesów i urządzeń mechanicznego oczyszczania zależy od wielkości oczyszczalni i wymaganego stopnia oczyszczania ścieków. Jest on również uzależniony od warunków lokalizacyjnych, składu ścieków surowych i możliwości utylizacji substancji eliminowanych na tym stopniu oczyszczania.

Wstępne mechaniczne i chemiczne oczyszczanie ścieków tematem konferencji

Mechaniczne oczyszczanie ścieków oparte jest na procesach wykorzystujących fizyczne właściwości składników ścieków. Rynek oferuje szeroką gamę urządzeń służących do mechanicznego oczyszczania ścieków. Trzeba jednak mieć na uwadze, że nie każde urządzenie (np. kraty i piaskowniki z oprzyrządowaniem, odtłuszczacze, osadniki wstępne), nadaje się do konkretnego rodzaju ścieków. Błędów w tym obszarze boleśnie doświadczają eksploatatorzy oczyszczalni ścieków dysponujący niewłaściwie dobranymi urządzeniami.

oczyszczanie-sciekow

Z kolei chemiczne wspomaganie mechanicznego oczyszczania ścieków daje możliwości zmniejszenia objętości reaktorów biologicznych, ograniczenia zapotrzebowania na tlen w reaktorach biologicznych oraz oczyszczania ścieków komunalnych z dużym udziałem ścieków przemysłowych.

Okazję do zdobycia wiedzy pozwalającej na uniknięcie i naprawienie błędów często popełnianych przy projektowaniu i realizacji stopni mechanicznego i chemicznego oczyszczania ścieków stanowić będzie konferencja techniczna pt. „Wstępne mechaniczne i chemiczne oczyszczanie ścieków”.

Organizowana przez Wydawnictwo Seidel-Przywecki Konferencja odbędzie się w dniach 24-25 kwietnia 2018 r. w Osadzie Karbówko.

Więcej informacji na internetowej stronie organizatora.

Na podstawie informacji nadesłanej przez Wydawnictwo Seidel-Przywecki

fot. na otwarcie sozosfera.pl

reklama

reklama

reklama

 

reklama