Wsparcie na warunkach

Gmina Rawicz otrzymała warunkowe potwierdzenie dofinansowania projektu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Rawiczu” ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Chodzi o prace przygotowawcze, które będą obejmowały wykonanie studium projektowego, studium wykonalności oraz dokonanie weryfikacji dokumentacji projektowej. Jest to niezbędne do późniejszej rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Rawiczu, planowanej do realizacji w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.
 
Przekazanie warunkowego potwierdzenia odbyło się 18 sierpnia br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Dofinansowanie projektu wartego ponad 900 tys. zł będzie możliwe po spełnieniu przez beneficjenta warunków określonych w niniejszym dokumencie. Wsparcie wynosi 623,3 tys. zł.
 
Na podstawie: www.wfosgw.poznan.pl

Partner Portalu

Partner Portalu