Wsparcie na ściekowe projekty

Jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach realizacji obowiązków własnych gmin – to potencjalni beneficjenci wsparcia z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Tym razem pula dostępnych środków na inwestycje w obszarze gospodarki ściekowej wynosi 20 mln euro. Zostaną one rozdysponowane na projekty w zakresie budowy i modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych oraz systemów kanalizacji zbiorczej.
 
Wnioski o dofinansowanie należy składać od 15 grudnia 2014 r. do 19 stycznia 2015 r. Miejsce ich dostarczenia, wymagane dokumenty oraz kryteria, jakie muszą spełniać potencjalni beneficjenci, aby móc ubiegać się o wsparcie finansowe, podane są na stronie Ministerstwa Środowiska.
 
Nabór wniosków odbywa się w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa (działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM).
 
Na podstawie: www.mos.gov.pl
fot. www.morguefile.com

Partner Portalu

Partner Portalu