kanalizacji sanitarnej

Wsparcie na realizację kanalizacji sanitarnej i wodociągów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego (UMWL) poinformował, że Stanisław Tomczyszyn, wicemarszałek województwa podpisał umowy o przyznaniu pomocy na operacje z zakresu: „Gospodarka wodno-ściekowa”. Wsparcie finansowe na realizację budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej otrzymało 12 zadań.

Skąd środki na finansowanie zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej?

Zadania będą realizowane w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Jak wskazuje UMWL, jest ono objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Gmina Trzebiel pozyskała wsparcie na projekt pn. „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Trzebiel”, w wysokości niemal 2,23 mln zł. Dofinansowanie wyniesie do 100% poniesionych kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

Gmina Tuplice, otrzymała wsparcie w wysokości niespełna 1,34 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Spokojnej w miejscowości Tuplice. Jak podał UMWL dofinansowanie obejmie też przebudowę oczyszczalni ścieków w Tuplicach w zakresie gospodarki osadami i hermetyzacji elementów ciągu technologicznego.

Spółka Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja otrzymała wsparcie na przebudowę stacji uzdatniania wody: Siecieborzyce, Borowina i Dzikowice. Dofinansowanie obejmie także budowę kanalizacji w Henrykowie. Beneficjentowi przyznano wsparcie w wysokości niespełna 3,55 mln zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej, poprawa efektywności oczyszczalni ścieków…

Spółka Lubskie Wodociągi i Kanalizacja pozyskała dofinansowanie na dwa zadania. Pierwsze to „Budowa kanalizacji sanitarnej w Tucholi Żarskiej gm. Lubsko”. Przedsięwzięcie to otrzymało środki w wysokości niespełna 2,8 mln zł. Drugi dofinansowany projekt tej firmy to „przebudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi Żarskiej gm. Lubsko”. Na tę inwestycję beneficjent otrzymał nieco ponad 1,47 mln zł.

Z kolei gmina Niegosławice pozyskała dofinansowanie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Rudziny. Gmina otrzymała wsparcie w wysokości przekraczającej 3,23 mln zł.

Gmina Przewóz zyskała dofinansowanie na projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Potok – Przewóz”. Beneficjentowi przyznano pomoc w wysokości niespełna 4,35 mln zł.

Z kolei Zakład Komunalny w Jasieniu zyskał wsparcie na „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Jasień – część II”. Pozyskane dofinansowanie przekroczyło 3,5 mln zł.

Z kolei gmina Lipinki Łużyckie została wsparta kwotą niespełna 3,28 mln zł. Środki te są przeznaczone na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy.

Budowa kanalizacji sanitarnej będzie także wsparta w gminach Krzeszyce i Słońsk

Na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Krzeszyce przeznaczono pomoc w wysokości ponad 3,27 mln zł. Beneficjentem jest gmina Krzeszyce.

Gmina Rzepin, na zadnie związane z budową kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkiem wodociągu w Lubiechni Wielkiej też uzyskała wsparcie. Beneficjentowi została przyznana pomoc w wysokości ponad 1,4 mln zł.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przyborów to kolejne wsparte przedsięwzięcie. Na ten cel oraz na budowę ujęcia wody podziemnej i kontenerowej stacji uzdatniania wody w Słońsku wsparcie pozyskała gmina Słońsk. Została jej przyznana pomoc w wysokości niespełna 3,2 mln zł.

Na podstawie lubuskie.pl i lubuskie.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu