Wsparcie na kanalizację

Z dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 skorzystało już mnóstwo beneficjentów. Dołączyło do nich Miasto Kobyłka, które 8 września br. sygnowało umowę dotacyjną do inwestycji pn. „Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie miasta Kobyłka”.
33 1POIiS Kobylka
 
Projekt jest wart 789,3 tys. zł, w tym wysokość wsparcia z Unii Europejskiej stanowi niemal 545 tys. zł.
 
Przedsięwzięcie jest realizowane od czterech lat. W jego ramach na terenie Kobyłki zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna (0,9 km), z której będzie mogło skorzystać 290 osób.
 
Na podstawie: www.wfosigw.pl

Partner Portalu

Partner Portalu