Wsparcie na inwestycje

21 lipca br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku podpisano umowę dofinansowania inwestycji pn: „Budowa oczyszczalni i modernizacja systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Wysokie Mazowieckie”. Wysokość wsparcia z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynosi ponad 19,6 mln zł, przy czym całkowita wartość projektu zamyka się w sumie blisko 28,4 mln zł.
 
W ramach przedsięwzięcia wybudowana zostanie oczyszczalnia ścieków oraz zmodernizowana stacja uzdatniania wody i sieć kanalizacji sanitarnej o długości ok. 2,8 km.
 
Głównym celem zadania jest poprawa stanu środowiska oraz warunków życia ludzi poprzez kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wysokie Mazowieckie. Realizacja inwestycji ma przyczynić się m.in. do zabezpieczenia ciągłości dostaw wody, poprawy warunków sanitarnych w mieście oraz zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej, osadniczej i turystycznej regionu.
 
Zakończenie projektu powinno nastąpić do końca 2015 r.
 
fot. www.freeimages.com
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu