Wsparcie dla Radłowa

Gmina Radłów ma powody do zadowolenia. Realizowanej przez nią inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji radłowskiej” przyznano dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

radłów

Projekt jest wart blisko 22 mln zł, jednak aż 12,5 mln zł stanowi dotacja unijna. W ramach tego przedsięwzięcia powstanie sieć sanitarna o długości ok. 45 km oraz przebudowana zostanie oczyszczalnia ścieków.

Na podstawie: www.wfos.krakow.pl

 

 

Partner Portalu

Partner Portalu