Przyczyny awarii układu przesyłowego

Wskazano przyczyny awarii układu przesyłowego ścieków pod Wisłą

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie (MPWiK) zaprezentowało wyniki ekspertyzy technicznej wskazującej przyczyny awarii układu przesyłowego ścieków pod Wisłą, do której doszło blisko rok temu.

Wyniki omówiono w trakcie konferencji prasowej z udziałem Renaty Tomusiak, prezes Zarządu MPWiK i prof. dr hab. inż. Zbigniewa Kledyńskiego z Politechniki Warszawskiej.

Splot kilku czynników, które złożyły się na wadę ukrytą

Jak zaznacza spółka wodociągowa, przeprowadzone przez ekspertów Politechniki Warszawskiej badania potwierdziły, że powodem awarii nitki A, tym samym całego układu przesyłowego, był splot kilku czynników, które złożyły się na wadę ukrytą, czyli taką, która była praktycznie niemożliwa do wykrycia.

Przyczyny awarii układu przesyłowego

Do awarii rurociągów przesyłających ścieki z części lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni ścieków „Czajka” doszło w sierpniu 2019 r. wskutek rozszczelnienia się jednego z dwóch rurociągów – nitki A – tłumaczy MPWiK i dodaje, że w efekcie do wnętrza tunelu, w którym były zlokalizowane, jak również do przestrzeni pod samymi rurami, zaczęły napływać pod bardzo dużym ciśnieniem ścieki, powodując dalsze uszkodzenia nitki A, a następnie nitki B. 28 sierpnia 2019 r., po stwierdzeniu uszkodzenia nitki B, układ przesyłowy został wyłączony – przypomina MPWiK.

Przyczyny awarii układu przesyłowego wskazane w ekspertyzie

Stołeczni wodociągowcy wskazują, że przeprowadzone przez ekspertów badania oraz analizy zawarte w blisko 200 stronnicowej ekspertyzie potwierdziły, że do awarii nitki A doszło najprawdopodobniej na skutek osłabienia struktury wewnętrznej tzw. Łącznika (krótkiego odcinka rury GRP, który został rozerwany), które spowodowane zostało splotem kilku czynników. Wśród nich wymieniono:

  • Obciążenia mechaniczne w trakcie montażu (przycinanie, transport, ewentualne udary w czasie dopasowania jako ostatniego lub przedostatniego elementu nitki A, nierównomierny docisk opaski Teekay Axiflex, obciążenie pomostem roboczym itp.);
  • Koncentracja niejednorodności materiałowej kompozytu, która w przypadku segmentu dłuższego niż Łącznik zostałaby skompensowana przestrzenną pracą rury, w przypadku Łącznika o niewielkiej, ok. 64-centymetrowej długości, mogła doprowadzić do lokalnego przeciążenia i wewnętrznych uszkodzeń struktury nawet przy typowym dla warunków montażu obciążeniu;
  • Nierówne przycięcie Łącznika od strony stali i nierówności powierzchni cięcia – skojarzone z brakiem elastycznego kitu w styku z rurą stalową i prawdopodobną małą szerokością szczeliny – mogły przy ruchach termicznych rurociągu GRP i asymetrycznym oddziaływaniu sił hydrodynamicznych w bliskim kolanie rurociągu (w zasadzie Łącznik był elementem tego kolana) doprowadzić do punktowego docisku kompozytu do stali wywołując w nim koncentrację i złożony stan naprężeń; (uprawdopodobniają to: jakość powierzchni cięcia, brak elastycznego wypełnienia szczeliny między stalą i GRP oraz zwrot momentu od sił hydrodynamicznych);
  • Lokalne zjawiska hydrauliczne wynikające z lokalizacji Łącznika w bezpośrednim sąsiedztwie stalowego kolana rurociągu, tj. pulsacje ciśnienia, nierównomierny i zmienny w czasie rozkład ciśnienia w szczelnie itp.

Przyczyny awarii układu przesyłowego – zdarzenia, które wykluczono

Stołeczne MPWiK dodaje, że jednocześnie wykluczono, iż do rozerwania Łącznika (krótkiego odcinka rury GRP) miałoby dojść w wyniku uderzenia hydraulicznego, rozszczelnienia zlokalizowanego w innym miejscu rurociągu i zniszczenia Łącznika w drugiej fazie awarii, korozyjnego rozwarstwienia (delaminacji) Łącznika.

Przyczyny awarii układu przesyłowego

Warszawskie przedsiębiorstwo wod-kan zaznacza, że jeszcze w 2019 r. rozpoczęło prace nad budową alternatywnego przesyłu ścieków z części lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni ścieków „Czajka”. Obecnie, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Spółka pracuje nad wstępnie wskazanymi kilkoma koncepcjami rozwiązania transferu ścieków. Kolejnym etapem, będzie wybór jednej z koncepcji oraz rozpoczęcie przygotowania do etapu jej projektowania.

Układ przesyłowy ścieków pod Wisłą

Przy okazji MPWiK tłumaczy, że układ przesyłowy służący do transportu części ścieków z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni ścieków „Czajka” został oddany do użytkowania w 2013 r. Składa się z szeregu obiektów technologicznych: komór połączeniowych, komory krat służącej do usuwania dużych zanieczyszczeń stałych, które podlegają utylizacji w innych obiektach Spółki, układu syfonowego zakończonego zasuwami sterującymi i przyłączeń do kolektora grawitacyjnego po stronie prawobrzeżnej Warszawy.

Układ syfonowy wykonany został w formie dwóch przewodów ciśnieniowych o średnicy DN1600 mm każda. Nitki syfonowe (A i B) ułożone zostały w tunelu o obudowie tubingowej, wyposażonym w ciąg komunikacyjny. Nitki syfonowe zaprojektowano jako pracujące w cyklu zmianowym, pozwalającym na ich utrzymanie w ciągłej sprawności – dodaje MPWiK.

Na podstawie www.mpwik.com.pl

fot. Kuba Borucki/MPWiK w Warszawie, rys. 2 x MPWiK w Warszawie

reklama