Wodociągi Warszawskie zawarły umowę o współpracy z Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii

6 marca br. Wodociągi Warszawskie zawarły umowę o współpracy z Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii im. Generała Karola Kaczkowskiego. Jak zaznaczają WW, umowa daje początek wymianie wiedzy, doświadczeń oraz materiałów badawczych. Będzie to wykorzystane przy realizacji projektu badawczego w ramach Narodowego Programu Zdrowia 2021-2025. Będzie też krokiem w stronę realizacji założeń nowej unijnej tzw. dyrektywy ściekowej.

Wodociągi Warszawskie dostarczą próbek ścieków

Współpraca ma dotyczyć projektu pn. „Badania naukowe i ocena wpływu jakości życia na stan zdrowia, z uwzględnieniem narażenia na czynniki środowiskowe”. W projekcie przedmiotem badań będą próbki ścieków pobierane z sieci kanalizacyjnej oraz z oczyszczalni. Wodociągi Warszawskie dostarczą je Instytutowi zgodnie z przekazanymi wytycznymi. Następnie udostępniony materiał umożliwi Instytutowi realizację badań ujętych w projekcie dotyczącym ustalenia zależności pomiędzy jakością życia a stanem zdrowia.

W zamian Instytut opracuje właściwe procedury badawcze i w oparciu o nie będzie wykonywał badania próbek ścieków. Zakres tych badań będzie zgodny z tym przewidzianym w projektowanej obecnie dyrektywie ściekowej. Jak zaznaczają WW, w projekcie dyrektywy zawarto m.in. wymóg wdrożenia przez państwa unijne monitoringu jakości ścieków. Ma on być prowadzony pod kątem mikrozanieczyszczeń oraz parametrów zdrowia publicznego.

Efektem współpracy ma być narzędzie do monitoringu patogenów

Efektem projektu ma być stworzenie, w oparciu o analizę ścieków, narzędzia do monitorowania rozprzestrzeniania się patogennych wirusów i bakterii lekoopornych. Monitoring ten ma też objąć pasożyty oraz substancje, dla których wyznaczono limity występowania w ściekach. Monitoring będzie oparty na analizie jakościowo-ilościowej ścieków. Współpraca w ramach podpisanej umowy ma potrwać do grudnia 2024 r. – wskazują Wodociągi Warszawskie.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. Wodociągi Warszawskie

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu