Wodociąg i kanalizacja

Wodociąg i kanalizacja z unijnym wsparciem

Urząd Miasta Legnica (UM) poinformował o zakończeniu przez Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (LPWiK) realizacji kilku inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych.

Wodociąg i kanalizacja w Legnicy z dofinansowaniem

Jak podaje legnicki magistrat, LPWiK zakończył budowę i wymianę sieci wodociągowych w ulicach Szczytnickiej i Krętej, zbiorczej drodze południowej, w rejonie al. Rzeczypospolitej i na terenach inwestycyjnych oznaczonych jako Legnica II.

Przy ulicach Szczytnickiej i Krętej powstało w sumie ponad 1500 m wodociągu. Z kolei na osiedlu zlokalizowanym na terenie byłej jednostki wojskowej przy al. Rzeczypospolitej wybudowano prawie 1500 m kanalizacji oraz ok. 1700 m wodociągu. Z tej inwestycji docelowo korzystać będzie kilkaset osób.
Przy zbiorczej drodze południowej powstała sieć wodociągowa o długości 600 m, a na terenach inwestycyjnych „Legnica II” – w obrębie ulic: Handlowej, Boiskowej i Myśliwskiej – prawie 900 m kanalizacji sanitarnej i ponad 1500 m wodociągów.

Wymienione przedsięwzięcia zrealizowane zostały w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica, etap II”. Uzyskał on unijne dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Projekt otrzymał również pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Legnicy

fot. UM Legnicy

reklama

 

reklama

reklama