Gospodarka wodno-ściekowa z dofinansowaniem

11 stycznia br. Zdzisław Szwed, członek Zarządu Województwa Lubelskiego podpisał 11 umów na realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. Jak podał Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego (UMWL), łączna wartość podpisanych umów sięga blisko 27 mln zł.

Gospodarka wodno-ściekowa – 185 umów na kwotę niemal 200 mln zł

W ramach ww. operacji Zarząd Województwa Lubelskiego podpisał już 185 umów na kwotę niemal 200 mln zł w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Środki na ten cel pochodzą z Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy. Są to dodatkowe środki, jakie Zarząd Województwa Lubelskiego pozyskał dla regionu. Refundacja dla tego naboru to 100% kosztów kwalifikowanych – dodał UMWL.

– W ramach podpisanych dzisiaj umów powstanie 26 instalacji wodociągowych, 13 instalacji kanalizacyjnych oraz 226 przydomowych oczyszczalni ścieków. Myślę, że to nie jest ostatnie słowo Zarządu Województwa i pozyskamy kolejne środki na ten cel – powiedział Zdzisław Szwed.

Do tej pory w ramach Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy na realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” podpisano 49 umów. Opiewały one na kwotę prawie 147 mln zł. Natomiast łącznie wsparcie w ramach tego instrumentu otrzyma 60 podmiotów na blisko 174 mln zł – podał UMWL.

Beneficjenci i dofinansowane projekty

Gmina Podedwórze otrzymała wsparcie na projekt pn. „Inwestycja w infrastrukturę zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków w Gminie Podedwórze”. Kwota dofinansowania to 1 453 574 zł.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kolonia Zamek i Wolica Kolonia oraz wymiana zbiornika wyrównawczego na ujęciu wody w m. Węgliska”. Taki tytuł nosi projekt gminy Modliborzyce, na który uzyskała ona wsparcie w wysokości 2 754 000 zł.

Spółka Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej z Wojcieszkowa uzyskała dofinansowanie w wysokości 3 858 260 zł. Jej projekt to „Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w Gminie Wojcieszków”.

Z kolei gmina Siedliszcze zrealizuje przedsięwzięcie pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Siedliszcze”. Wsparcie wyniesie 921 298 zł.

„Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chodel” to projekt wsparty kwotą 2 573 464 zł. Beneficjentem jest gmina Chodel.

2 460 648 zł – tyle dofinansowania uzyskał projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej w gminie Serniki”. Beneficjent to gmina Serniki.

Natomiast gmina Komarówka Podlaska pozyskała 2 823 007 zł. Dofinansowany został projekt zatytułowany „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Komarówka Podlaska”.

Gminny Zakład Komunalny z Białej Podlaskiej zrealizuje projekt pn. „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy Biała Podlaska”. Dofinansowanie wyniesie 1 302 263 zł.

Gospodarka wodno-ściekowa – prawie 380 mln zł i 245 umów

Natomiast gmina Stanin na projekt „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej gminy Stanin – etap II” uzyskał 3 262 753 zł. Projekt „Budowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Łaszczów” również zyskał wsparcie. Na jego realizację gmina Łaszczów otrzymała 4 835 040 zł. Natomiast gmina Tyszowce zrealizuje przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Podbór i Tyszowce”. Zostało ono wsparte kwotą 691 471 zł.

Jak podał UMWL, Zarząd Województwa na realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” przeznaczył łącznie prawie 380 mln zł, podpisując 245 umów.

Na podstawie www.lubelskie.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu