Wielka Wieś – wielka inwestycja

W siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 24 listopada br. odbyło się przekazanie potwierdzenia dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla Gminy Wielka Wieś na realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wielka Wieś”.
 
W ramach projektu ma powstać ok. 22 km sieci kanalizacji sanitarnej, niemal 5 km sieci wodociągowej oraz dwa obiekty wodociągowe. Ponadto zaplanowano remont sieci wodociągowej (1 km), wyposażenie jednego obiektu wodociągowego w potrzebne urządzenia, rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków oraz zakup samochodu do czyszczenia kanalizacji.
 
Koszt przedsięwzięcia to blisko 28,9 mln zł, z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności stanowi ponad 14,5 mln zł.
 

Partner Portalu

Partner Portalu