Większa przepustowość

23 lipca 2014r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Modernizacja (przebudowa z rozbudową) oczyszczalni ścieków w Nowym Dworze, gmina Zbąszyń”, realizowanego w ramach I osi priorytetowej – Gospodarka wodno-ściekowa – Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 
Modernizacja oczyszczalni ma przyczynić się do uporządkowania gospodarki ściekowej w gminie Zbąszyń. Głównymi elementami planowanej inwestycji są rozbudowa i przebudowa obiektu, które mają na celu zwiększenie jego przepustowości o 62,5%. Oczyszczalnia zostanie rozbudowana o nowy moduł technologiczny biologicznego oczyszczania ścieków (zwiększenie przepustowości hydraulicznej o 500 m3 ścieków na dobę) z nadbudowanym na nim budynkiem technicznym. Powstanie też nowy magazyn osadu odwodnionego. Dodatkowo planuje się unowocześnić i ujednolicić węzeł przeróbki osadów ściekowych.
 
Ponadto w ramach przedsięwzięcia zostaną przygotowane studium wykonalności i projekt budowlany. Projekt obejmuje też nadzór budowlany oraz działania informacyjno-promocyjne.
 
Koszt zadania to blisko 7 mln zł, zaś kwota dofinansowania wynosi ponad 3,5 mln zł.
 
Na podstawie: www.wfosgw.poznan.pl
fot. www.morguefile.com

Partner Portalu

Partner Portalu