Nowym kolektorem pod Wisłą

Warszawskie ścieki popłynęły nowym kolektorem pod Wisłą

W niedzielę wieczorem, 13 grudnia br., Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie (MPWiK) przełączyło przepływ ścieków z tymczasowego układu przesyłowego, ułożonego na moście pontonowym, do nowego układu alternatywnego. Przewiert został wykonany na zlecenie MPWiK przez spółki Inżynieria Rzeszów oraz PPI Chrobok, a warszawskie ścieki popłynęły nowym kolektorem pod Wisłą.

Nowym kolektorem pod Wisłą płyną od niedzieli warszawskie ścieki

kolektorem pod Wisłą

Stołeczne przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przypomina, że MPWiK realizuje inwestycje, których celem jest zapewnienie Warszawie bezpiecznego i niezakłóconego transferu ścieków komunalnych pod Wisłą do Zakładu „Czajka”, wykonując decyzję nakazową Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z 7 września br.

W ciągu 34 dni wykonano 792 m przewiertu i ułożono w nim rurociąg stalowy o średnicy 1,2 m, który przechodzi na głębokości od 7 do 8 m pod dnem rzeki. Został ułożony z czterech sekcji o długości około 200 metrów każda. Maksymalna dobowa prędkość głowicy drążącej wyniosła 8,11 m, a podczas całego przewiertu wydobyto ponad 1000 m3 urobku. Roboty prowadzone były 24 godziny na dobę, a na obu placach budowy po stronie ul. Świderskiej i ul. Farysa pracowało każdej doby średnio prawie 100 osób. Wykorzystano 500 t ciężkiego sprzętu i materiałów – wylicza MPWiK. Zrealizowany przez MPWiK pierwszy etap inwestycji to najdłuższy przewiert w technologii direct pipe w Polsce, a zdolność do przesyłu ścieków tak wybudowanego rurociągu jest porównywalna z obecnie ułożonymi dwoma rurociągami na moście pontonowym – wskazuje przedsiębiorstwo.

Ścieki płyną nowym kolektorem pod Wisłą, ale to nie wszystko

kolektorem pod Wisłą

Stołeczne MPWiK dodaje, że ogłosiło przetarg na zaprojektowanie i wykonanie drugiej nitki alternatywnego układu przesyłowego – podobnie jak pierwsza, będzie ona budowana pod dnem Wisły metodą bezwykopową. Termin otwarcia ofert został zaplanowany na 23 grudnia br., o czym poinformowano w oddzielnym komunikacie. Ułożony pod dnem rzeki rurociąg zostanie połączony z infrastrukturą kanalizacyjną: po lewej stronie rzeki – z Zakładem „Farysa”, a po prawej – z Zakładem „Świderska”.

Inwestycja ta zamknie pierwszą fazę budowy nowego układu do przesyłu ścieków z części lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni „Czajka”, który został zapowiedziany przez władze stolicy w 2019 r. – dodaje przedsiębiorstwo.

W drugiej fazie Spółka wybuduje nowe rurociągi łączące obie nitki zlokalizowane pod dnem Wisły wraz z niezbędnymi obiektami towarzyszącymi takimi jak komory technologiczne. Na to zadanie postępowanie zostanie ogłoszone w pierwszej połowie 2021 r.

Równolegle MPWiK rozpoczęło prace mające na celu zaprojektowanie i wykonanie robót demontażowych rurociągów technologicznych syfonu w tunelu pod Wisłą po tegorocznej awarii. Prace te spółka prowadzi we współpracy z ekspertami z Politechniki Krakowskiej oraz za wiedzą Prokuratury i mają one zostać wykonane do końca 2021 r.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. 2 x MPWiK/Aneta Wasilewska

reklama