Wakacyjny numer Forum Eksploatatora

Wakacyjny numer Forum Eksploatatora

„Oddajemy w Wasze ręce wakacyjny numer Forum Eksploatatora. Kiedy będziecie go czytać, lato będzie już tylko wspomnieniem, a my, pełni nowych sił, rozpoczniemy kolejny rok wytężonej pracy” – takimi słowami rozpoczyna się słowo od redakcji w nowym numerze czasopisma „Forum Eksploatatora”.

Wakacyjny numer – co poleca redakcja czasopisma?

Redakcja zaznacza, że „W bieżącym wydaniu sporo miejsca poświęcamy inwestycjom w oczyszczalniach ścieków – w Połczynie Zdroju (s. 14) oraz w Grodzisku Mazowieckim (s. 26). Technologom i eksploatatorom dedykujemy dwa artykuły monograficzne – pierwszy jest poświęcony technologii usuwania azotu ze ścieków Demon® Anammox (s. 38), a drugi, to opracowanie Józefa Kardy o wpływie włazów kanałowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego (s. 46). Wydanie zamykają dwa stałe działy – Historia wodociągów i kanalizacji (s. 52) oraz Prawo i Eksploatacja (s. 62)” i życzy miłej lektury.

Wakacyjny numer Forum Eksploatatora – spis treści

Wakacyjny numer Forum Eksploatatora

Zawartość tego wydania przybliża też spis treści, który wskazuje, że wewnątrz czasopisma znaleźć można następujące teksty: „Profesor Ziemowit Suligowski” – wspomnienie; „Nowy Prezes Izby Gospodarczej >>Wodociągi Polskie<<”; „Z życia IWA (International Water Association)”; „By deszcz nie padał na darmo – Rozmowa z Wojciechem Falkowskim na 25-lecie firmy Ecol-Unicon”; „Oczyszczalnia Ścieków Połczyn Zdrój” (Katarzyna Liptak, Agnieszka Ludwicka, Magdalena Jakimowicz), „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Połczynie-Zdroju – Rozmowa z Sebastianem Witkiem, Burmistrzem Połczyna-Zdroju”; „Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania na przykładzie projektu pn. >>Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki<<” (Magdalena Mamcarz, Betina Wysocka-Bereda, Danuta Duda-Nowicka); „Technologia DEMON® Anammox” (Paweł Kuźma, Jacek Stanisz, Norbert Weissenbacher, Jakub Drożdż); „Zapadnięte włazy kanałowe a bezpieczeństwo ruchu” (Józef Karda); „W poszukiwaniu wodnego dziedzictwa żuławskich menonitów” (Ryszard Lidzbarski); „Prawo a eksploatacja” (Irena Iwanisik ) oraz „Metoda wodna jako sposób ustalania opłaty za śmieci w świetle nowych regulacji prawnych” (Mikołaj Maśliński).

reklama

 

reklama

reklama