W odpowiedzi na potrzeby

12 listopada br. uroczyście przekazano do eksploatacji rozbudowaną oczyszczalnię ścieków w Dąbrówce (gm. Dopiewo). Inwestycja pochłonęła blisko 8 mln zł, ale Gminie udało się pozyskać na ten cel dotację z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości niemal 3,6 mln zł oraz pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 2,6 mln zł.
 
oczyszczalnia dąbrów
 
Projekt zrealizowano na obszarze aglomeracji Skórzewo. Główną przyczyną podjęcia działań w zakresie rozbudowy oczyszczalni ścieków w Dąbrówce był rozwój budownictwa mieszkalnego oraz obszarów inwestycyjnych.
 
Na podstawie: www.wfosgw.poznan.pl
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu