W gospodarkę wodno-ściekową zainwestują z unijnym wsparciem

Wiosną tego roku rozpoczął się nabór wniosków w konkursie na unijne dofinansowanie inwestycji w gospodarkę wodno-ściekową. We wtorek, 19 maja br. poznaliśmy jego rozstrzygnięcie, dzięki któremu do 29 dolnośląskich gmin trafi ponad 92 mln zł – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (UMWD).

Inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową – inwestycje w jakość życia

Wszystkie inwestycje w gospodarkę wodną to inwestycje w jakość naszego codziennego życia, dlatego cieszę się, że do dolnośląskich gmin trafi tak potężne wsparcie finansowe. Dodatkowo umiejętne i rozważne gospodarowanie wodą staje się koniecznością w czasach postępujących zmian klimatycznych. Dlatego będą to inwestycje ważne podwójnie – poprawią komfort życia mieszkańców i pomogą środowisku naturalnemu – powiedział Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.

Wspomniany konkurs na dofinansowanie był zorganizowany w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW) – dodał urząd marszałkowski.

Bardzo się cieszę, że samorządy skorzystają z tych pieniędzy i rozwiną swoją infrastrukturę wodno-ściekową. Dlaczego to takie ważne? W wielu miejscach w naszym regionie są jeszcze obszary, gdzie brakuje kanalizacji lub oczyszczalni ścieków. Dlatego jestem przekonany, że wspólnymi siłami, krok po kroku będziemy w stanie redukować braki infrastrukturalne – dodał Grzegorz Macko, wicemarszałek województwa.

Jakie inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową mogą być dofinansowane?

Wsparcie obejmie do 100% kosztów inwestycji, a limit dofinansowania dla poszczególnych gmin wynosi maksymalnie 5 mln zł. W ramach kosztów kwalifikowalnych finansować można m.in. koszty budowy/przebudowy: sieci wodociągowych, sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, przydomowych oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody oraz podziemnych zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności co najmniej 100 m3 albo budowy takich zbiorników wraz z budową lub przebudową systemu kanalizacji deszczowej lub infrastruktury towarzyszącej, które umożliwiają ich prawidłowe funkcjonowanie – wskazał UMWD.

Z wynikami naboru wniosków można zapoznać się na stronie umwd.dolnyslask.pl.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu