VI aktualizacja KPOŚK

VI aktualizacja KPOŚK – ankieta

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW) opublikowało na swojej stronie internetowej ankietę na potrzeby VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK).

Zamieszczenie ankiety jest wypełnieniem zapisów „Mapy drogowej dla aglomeracji ubiegających się o ujęcie w VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych”.

VI aktualizacja KPOŚK – PGW Wody Polskie czeka na ankiety

VI Aktualizacja KPOŚK ma pozwolić władzom samorządowym na zgłoszenie do programu inwestycji, niezbędnych do spełnienia wymogów dyrektywy ściekowej lub utrzymania już osiągniętych wskaźników – tłumaczy PGW. Jak zaznacza organ, aktualizacja ta będzie bazowała na najnowszych aktach prawa miejscowego, które są efektem przeprowadzonej weryfikacji obszaru i granic aglomeracji oraz przeglądów dokonywanych przez włodarzy gmin.

Jednocześnie PGW informuje, że wypełnioną ankietę należy przekazać w wersji papierowej, a jej edytowalną wersję elektroniczną drogą mailową do właściwego terytorialnie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w terminie do 31 października br.

Warto pamiętać, że zapisy VI aktualizacji KPOŚK-u decydować będą o możliwości pozyskiwania środków finansowych przez samorządy na inwestycje realizowane w latach przyszłych. Stąd też rzetelne i terminowe wypełnienie formularza aktualizacyjnego będzie kluczem do dalszych inwestycji i poprawy jakości życia mieszkańców aglomeracji – podkreślają Wody Polskie.

Na podstawie www.wody.gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama