Uszczelnianie kanalizacji

18 lipca br. zakończyły się prace związane z uszczelnieniem kanalizacji w kilku sławskich ulicach. W ich wyniku wzmocniono i uszczelniono 300-metrowy odcinek kanalizacji z rur kamionkowych. Roboty wykonano metodą bezwykopową poprzez wprowadzenie do kanalizacji rękawa nasyconego żywicą, a następnie – przy pomocy sprężonego powietrza – rozprężenie go i dociśnięcie do ścianek rur. Utwardzenie żywicy następuje po trzygodzinnym działaniu na rękaw gorącą parą. Dzięki wyborowi takiej technologii naprawy do minimum ograniczają utrudnienia komunikacyjne dla mieszkańców.
 
Na podstawie: www.zwik.slawa.pl
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu