Usuwanie farmaceutyków ze ścieków

Usuwanie farmaceutyków ze ścieków – dotacja na innowacyjną metodę

Spółka Wodociągi Jaworzno opracuje autorski sposób oczyszczania ścieków z substancji chemicznych stosowanych w lekach oraz innych wyrobach farmaceutycznych. Na ten cel otrzyma 2 mln zł dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Usuwanie farmaceutyków ze ścieków – zastosowanie metody ozonowania

W celu oczyszczania ścieków zastosowana ma być metoda ich ozonowania, charakteryzująca się stabilną skutecznością, która pozwala na usuwanie ze ścieków substancji szkodliwych, bez tworzenia kancerogennych produktów ubocznych.

Prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjną technologią ozonowania ścieków rozpoczną się od montażu stanowiska badawczego, które usytuowane będzie w pobliżu wylotu ścieków oczyszczonych z oczyszczalni w Jaworznie.

Jak podaje NFOŚiGW, urządzenie będzie miało za zadanie oczyszczanie, w trybie ciągłym, części ścieków z instalacji. Dodatkowo będą również dokonywane cykliczne pobory próbek ścieków pozwalające na wykonanie podstawowych badań, służących dalszym procesom badawczym prowadzanym w laboratorium należącym do przedsiębiorstwa wodociągowego. Pozostałe analizy dotyczące farmaceutyków, związków kancerogennych oraz toksyczności wykonywane będą w laboratoriach zewnętrznych.

Zgromadzone wyniki zostaną przeanalizowane przez zespół naukowy, a wnioski posłużą do konfiguracji urządzeń oraz ustalenia parametrów procesu. Będą one uwzględniały następujące kryteria: czas kontaktu ozonu ze ściekami, ilość ozonu resztkowego uzyskaną po procesach, a także stały czas reakcji dla danej matrycy ścieków. Wnioski przydadzą się również podczas usprawniania poszczególnych procesów jednostkowych oraz korekty budowy podzespołów – wskazuje NFOŚiGW.

Metoda oparta na zasadach gospodarki bezodpadowej

Efektem prac ma być opracowanie innowacyjnej, uniwersalnej, skutecznej i efektywnej metody ozonowania ścieków, dostosowanej do lokalizacji oraz oczyszczanego medium, a także pozwalającej na redukcję ze ścieków ok. 80% farmaceutyków, bez generowania szkodliwych, kancerogennych produktów ubocznych.

Prowadzone procesy będą wykorzystywać jedynie energię elektryczną oraz powietrze, co pozwoli na wyeliminowanie konieczności wykorzystywania związków chemicznych w procesie usuwania farmaceutyków ze ścieków. Zastosowana metoda ma się opierać na zasadach gospodarki bezodpadowej.

Warto dodać, iż różnorodność wydalanych mikrozanieczyszczeń, w skład których wchodzą substancje macierzyste oraz metabolity farmaceutyków, narkotyków czy wyrobów medycznych sprzedawanych bez recepty, przyczynia się do pogorszenia ogólnego stanu jakości wód powierzchniowych. Substancje te identyfikowane są również w wodach przeznaczonych do spożycia.

W ostatnich latach odnotowano znaczny wzrost zainteresowania ekotoksycznością farmaceutyków oraz poziomem ich stężenia w środowisku wodnym, a także sposobami skutecznej eliminacji tych związków ze środowiska przyrodniczego. Pozostałości leków znajdujące się w ściekach, wodach gruntowych i powierzchniowych stanowią istotny problemem, który może wywierać negatywny wpływ na stan zdrowia ludzi, gatunki zwierząt oraz szeroko rozumiane środowisko przyrodnicze – wskazuje NFOŚiGW.

Usuwanie farmaceutyków ze ścieków – niemal 2 mln zł dotacji

Koszt całkowity przedsięwzięcia badawczego spółki Wodociągi Jaworzno wyniesie ponad 3 mln zł, z czego niemal 2 mln zł stanowić będzie wsparcie finansowe przekazane przez Narodowy Fundusz. Opracowywanie innowacyjnego rozwiązania ma potrwać do końca sierpnia 2021 r. Umowa potwierdzająca przekazanie środków finansowych została podpisana w Warszawie przez Artura Michalskiego, zastępcę prezesa Zarządu NFOŚiGW oraz Józefa Natonka i Grzegorza Waligórę, szefów spółki Wodociągi Jaworzno.

Umowa, którą podpisaliśmy w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczy nowatorskiego projektu, pierwszego w Polsce i jednego z pierwszych w Europie. Jestem przekonany, że przyniesie on dobre efekty zarówno naszej firmie, jak również innym przedsiębiorstwom wodociągowych w Polsce. Skuteczne usuwanie szkodliwych substancji ze ścieków wpłynie bowiem pozytywnie na ochronę zdrowia mieszkańców, co jest sprawą kluczową – podkreślił Józef Natonek, prezes Zarządu spółki Wodociągi Jaworzno.

Dofinansowanie projektu odbywa się w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pn. Wsparcie dla innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce, Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

 

partner medialny

reklama

reklama