Unijna dotacja dla Raszyna

Gmina Raszyn otrzymała dofinansowanie inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn – faza IV. Umowę dotacyjną podpisano 27 listopada 2014 r. To już 50. umowa wsparcia projektu realizowanego w ramach I osi priorytetowej – Gospodarka wodno-ściekowa – Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013.
 
Raszyn POIiS1
 
Przedsięwzięcie jest warte blisko 15,1 mln zł, w tym kwota dofinansowania stanowi niemal 8,2 mln zł. W jego ramach powstanie sieć kanalizacji sanitarnej na terenach gminnych.
 
Na podstawie: www.wfosigw.pl

Partner Portalu

Partner Portalu