Tymczasowy przesył ścieków

Tymczasowy przesył ścieków w Warszawie został uruchomiony!

Zakończyły się prace, których przedmiotem była budowa i uruchomienie instalacji tworzącej tymczasowy przesył ścieków do oczyszczalni „Czajka”. Jak poinformował Urząd m.st. Warszawy (UM) podpisano również umowę na budowę przecisku pod dnem Wisły, który przejmie ścieki z tymczasowego rurociągu na moście pontonowym.

Tymczasowy przesył ścieków do „Czajki” funkcjonuje od niedzieli. Od piątku trwały próby, które przebiegły pomyślnie – powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Tymczasowy przesył ścieków – jak wyglądała budowa?

Stołeczny magistrat opisał po krótce jak przebiegała budowa instalacji tworzącej tymczasowy przesył ścieków w Warszawie. W pierwszej kolejności UM zwrócił się do rządu o pomoc Wojska Polskiego przy budowie mostu pontonowego na Wiśle. Równolegle Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) oraz wynajęci wykonawcy przygotowali dwa tymczasowe rurociągi. Do ich budowy wykorzystano rury użyczone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz nowe, dostarczone przez wykonawcę.

Budowa i uruchomienie tymczasowego przesyłu kosztowały w sumie ponad 44 mln zł – dodaje UM.

Chciałem podziękować wszystkim, którzy pracowali dzień i noc, żeby zakończyć most i przesył. To była inwestycja trudna. Położono dużo więcej rur niż rok temu. Konstrukcja jest bardzo delikatna, dlatego jak najszybciej chcemy się przełączyć na to rozwiązanie, które będzie pierwszą częścią rozwiązania docelowego – podkreślił prezydent Trzaskowski.

Przecisk ze stalową rurą zastąpi tymczasowy przesył ścieków

Mamy nadzieję, że most będzie działał do momentu, aż uruchomimy ostateczną inwestycję. MPWiK pracowało nad jej negocjowaniem równolegle. Będzie ona wykonywana w dwóch krokach. Po pierwsze, przeciskana będzie rura stalowa pod dnem Wisły. Tak, żeby na początku grudnia zakończyć ten etap i przełączyć się z rur na moście pontonowym na tę rurę. Drugi etap będzie polegał na przeciśnięciu kolejnej rury i podłączeniu jej pod cały system. Będzie to gotowe pewnie na wiosnę przyszłego roku – powiedział Rafał Trzaskowski.

Umowa na pierwszy przewiert została podpisana 21 września, a jej wartość to blisko 35,5 mln zł. Wykonawcą zadania będzie spółka Inżyniera Rzeszów. Przecisk pod dnem Wisły będzie wykonany ze stalowych rur, a jego długość wyniesie ponad 700 m. Rurociąg będzie jednym z elementów docelowego, alternatywnego układu przesyłowego – zaznacza UM.

Do jego obsługi MPWiK wykorzysta tymczasową przepompownię na terenie Zakładu „Farysa” oraz nowe, specjalnie wybudowane komory połączeniowe.

Alternatywny nowy układ przesyłowy pod Wisłą

Jak zaznacza UM, budowa tego układu rozpocznie się w najbliższych dniach i zapewni bezpieczny transport ścieków niezależnie od warunków pogodowych i hydrologicznych. Celem miasta jest uruchomienie tej części inwestycji na przełomie listopada i grudnia br. Rurociąg ten będzie w stanie przyjąć wszystkie ścieki z mostu pontonowego.

Magistrat zapewnia, że jednocześnie MPWiK prowadzi działania zmierzające do wykonania przewiertu dla drugiej rury i do wybudowania niezbędnej infrastruktury towarzyszącej. Oba te kroki docelowo złożą się na alternatywny nowy układ przesyłowy pod Wisłą.

Drugi krok zostanie dokończony w przyszłym roku. Tak pomyślane etapy tej inwestycji mają umożliwić miastu bezpieczny odbiór ścieków w momencie, gdy most pontonowy będzie musiał zostać rozebrany.

Naprawa zniszczonego tunelu

Równolegle MPWiK przygotowuje plan pracy naprawy istniejącego tunelu. Prace w pierwszej kolejności obejmą rozbiórkę w celu umożliwienia prokuraturze oraz niezależnym ekspertom pobranie próbek do analizy przyczyn awarii – zaznacza UM.

Jeśli chodzi o naprawę tunelu, to mamy na to na mocy decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 48 miesięcy. Będzie to bardzo skomplikowana operacja: cały tunel trzeba będzie zdemontować. Być może tunel posłuży w przyszłości jako rozwiązanie awaryjne – mówi prezydent Trzaskowski.

Realizacja powyższych przedsięwzięć wynika z decyzji nakazowej wydanej przez Powiatowy Inspektorat Budowlany. MPWiK konsultuje swoje działania z uprawnionymi w procesie inwestycyjnym podmiotami – dodaje magistrat.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Warszawy

fot. UM Warszawy

reklama

reklama

 

reklama