Toruńskie Wodociągi ze wsparciem

10 października br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu została podpisana umowa z Toruńskimi Wodociągami na dofinansowanie inwestycji pn. „Przygotowanie dokumentacji dla realizacji zadań w ramach Projektu – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Toruń – III etap”. Koszt projektu wynosi niemal 2 mln zł, z czego 1,3 mln zł stanowi dotacja unijna.
 
Przedsięwzięcie obejmuje opracowanie dokumentacji dla czterech zadań. Pierwsze dotyczy budowy przewodu wodociągowego, spinającego sieć miejską z wodociągiem lokalnym na terenie osiedla mieszkaniowego Czerniewice w Toruniu, oraz budowy przewodu tłocznego kanalizacji sanitarnej (wraz z tłocznią ścieków), odprowadzającego ścieki ze wspomnianego osiedla do Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu. Drugie zadanie odnosi się do wymiany sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Toruń. W ramach trzeciego kontraktu zostanie opracowana analiza pracy Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu, koncepcja jej modernizacji oraz niezbędna dokumentacja projektowa. Ostatnie zadanie obejmie przeprowadzenie analizy przepustowości ogólnospławnego kolektora B w Toruniu wraz z istniejącymi przelewami burzowymi do Wisły oraz ekspertyza stanu technicznego kolektora.
 
W efekcie spółka Toruńskie Wodociągi będzie mogła ubiegać się o środki Funduszu Spójności w perspektywie 2014-2020 w celu realizacji projektu pn. ,,Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń – III etap”.
 
Na podstawie: www.wfosigw.torun.pl

Partner Portalu

Partner Portalu