Forum Eksploatatora

Targowe „Forum Eksploatatora”

Znamy zawartość najnowszego wydania „Forum Eksploatatora”. Otwiera je komunikat dotyczący prawnej kontroli metrologicznej przyrządów do pomiaru przepływu wody i ścieków.

Następnie opisane są wydarzenia branżowe („Nowoczesne metody renowacji zbiorników w oczyszczalniach ścieków” i „Ekonomiczna i techniczna efektywność eksploatacji wodomierzy”).

W dalszej kolejności czytelnicy mogą zapoznać się z felietonem pt. „Czy to koniec progresywnego planowania zapotrzebowania wody dla naszych miast?”, którego autorem jest Bohdan Łyp.

W rubryce „Moja oczyszczalnia” redakcja prezentuje czytelnikom materiał zatytułowany „Nowe inwestycje w Grodzisku Mazowieckim”. Z kolei w dziale „ABC Technologa” zamieszczone zostały dwa teksty. Autorem pierwszego jest Zbigniew Heidrich. Publikacja nosi tytuł „Parametry technologiczne charakteryzujące pracę reaktorów biologicznych z osadem czynnym i ich wykorzystanie”. Drugi artykuł zamieszczony w tej części czasopisma przygotował zespół w składzie Joanna Bambrowicz, Dobrochna Ginter-Kramarczyk, Izabela Kruszelnicka, Przemysław Muszyński. Tytuł artykułu brzmi ”Wpływ siarkowodoru na organizm człowieka”.

Targowe „Forum Eksploatatora” – obszerna lektura z dziedziny wod-kan

Dział „Oczyszczanie ścieków” przynosi cztery publikacje. Pierwsza z nich nosi tytuł „Dwustopniowa deamonifikacja TERRAMOX® realizowana w celu utrzymania właściwego stężenia azotu w odpływie na przykładzie wybranych oczyszczalni”. Jej autorami są Kerstin Zacherl-John i Wojciech Przywecki.

Z kolei Jakub Oleszczuk jest autorem tekstu pt. „Prowadzenie procesu kofermentacji w oczyszczalni ścieków Bieławin w Chełmie”. „Przetworniki pomiarowe Liquiline” – taki tytuł nosi materiał przygotowany przez Bartłomieja Biczysko, natomiast Mirosław Nowak napisał artykuł zatytułowany „Eliminacja bakterii nitkowatych w reaktorach sekwencyjnych SBR”.

Gospodarka osadowa to ważny element eksploatacji oczyszczalni ścieków. Stąd też w czasopiśmie stałe miejsce ma rubryka pod tym tytułem. W opisywanym numerze dwumiesięcznika w tej rubryce zamieszczone zostały dwa teksty. Pierwszy przygotowany przez grono autorskie (Macedo F., Fountain P., Huppert M., Pinnow D., Webb I.) pt. „Rok działalności pras Bucher w oczyszczalni ścieków Londyn–Oxford”. Drugi tekst nosi tytuł „Produkty Alfa Laval dla komunalnych i przemysłowych oczyszczalni ścieków”, a jego autorem jest Damian Kozioł.

W dziale „Zbiorniki” opublikowany został jeden tekst, którego autorem jest Janusz Banera. Materiał został zatytułowany „Ochrona konstrukcji betonowych narażonych na oddziaływanie czynników chemicznych”.

Forum Eksploatatora

W dalszej kolejności, w rubryce „Kanalizacja” przeczytać można tekst zatytułowany „QGIS – system informacji przestrzennej, stworzony dla sieci kanalizacyjnej w gminie Suchożebry”. Jego autorami są Piotr Świercz i Katarzyna Miszta-Kruk.

W rubryce „Armatura”, Robert Trambacz podejmuje temat „Oszczędność energii w przypadku zastosowania przepustnic podwójnie mimośrodowych”, a w dziale „Pompy i pompownie” zamieszczony został materiał, którego autorami są Paweł Serafin i Krzysztof Miaśkiewicz. Tytuł tekstu brzmi „Wszystko od jednego dostawcy, od pompowni przydomowej po oczyszczalnię w systemie Wilo”. Tutaj także tekst pt. „X-Ripper – nowa seria rozdrabniarek kanałowych XRG”, przygotowany przez Piotr Tarkowskieg.
„Ultra-S3 – nowatorskie rozwiązanie eliminacji przykrych zapachów na obiektach gospodarki wodno-ściekowej” – taki tytuł nosi publikacja Łukasza Szostaka, opublikowana w kategorii „Odory”. Wydanie zamyka rubryka „Prawo i eksploatacja”, w której kwestie prawne porusza Irena Iwanisik.

Zaproszenie na targi Wod-Kan

Warto dodać, że wydanie towarzyszyć będzie nadchodzącym targom Wod-Kan, o czym można przeczytać w słowie wprowadzającym. „Już dziś zapraszamy Was na stoisko 196 podczas najważniejszego wydarzenia dla branży wod-kan – XXVI Międzynarodowych Targów Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji Wod-Kan w dniach od 5 do 7 czerwca 2018 r. Jak co roku, przy tej okazji mamy nadzieję na liczne spotkania z naszymi Czytelnikami i Autorami… a także na spotkania Autorów z Czytelnikami. Zapraszamy.” – napisała Magdalena Seidel-Przywecka, redaktor naczelna „Forum Eksploatatora”.

Zachęcamy do lektury wydania! więcej informacji na internetowej stronie Wydawcy.

reklama

reklama

 

reklama