Szukając oszczędności

10 lipca br. w opolskim Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa efektywności działania oczyszczalni ścieków w aglomeracji Nysa” ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 
Beneficjentem unijnej dotacji (blisko 2,4 mln zł) jest spółka Wodociągi i Kanalizacja „AKWA”. Całkowity koszt inwestycji to niemal 4,2 mln zł.
 
Projekt obejmuje wymianę i uzupełnienie obecnego opomiarowania obiektów oczyszczalni. Dzięki temu sterowanie procesami technologicznymi stanie się efektywniejsze. Zastosowanie nowych rozwiązań ma przełożyć się na uzyskanie oszczędności energetycznych i mniejsze zużycie urządzeń.
 
Na podstawie: www.wfosigw.opole.pl
fot. www.freeimages.com

Partner Portalu

Partner Portalu