Szansa na wsparcie

Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki z woj. zachodniopomorskiego lub podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych samorządu mogą skorzystać z dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków, szamb oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Właśnie ruszył nabór wniosków w tym zakresie.
 
Dokumentację należy przesłać do 30 września 2014 r. do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Zgodnie z zasadami dofinansowania, wsparcie może objąć do 50% kosztów kwalifikowanych w przypadku dotacji oraz do 40% kosztów kwalifikowanych dla pożyczek.
 
Na podstawie: www.wfos.szczecin.pl

Partner Portalu

Partner Portalu