Systemy odprowadzania i oczyszczania ścieków

Systemy odprowadzania i oczyszczania ścieków – konferencja w Otwocku

Systemy odprowadzania i oczyszczania ścieków dla małych i średnich miejscowości to tytuł a zarazem temat przewodni Konferencji Naukowo-Technicznej, na którą zapraszają: gospodarz wydarzenia – spółka Hydrosfera Józefów oraz organizator Konferencji – Wydawnictwo Seidel-Przywecki.

Systemy odprowadzania i oczyszczania ścieków dla małych i średnich miejscowości

Konferencja odbędzie się w dniach 24-25 marca 2020 r. w Otwocku, a jest ona adresowana do eksploatatorów i kadry zarządzającej przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, do projektantów i wykonawców, a także do pracowników urzędów administracji publicznej z zakresu ochrony środowiska oraz przedstawicieli władz samorządowych.

systemy odprowadzania ścieków

Jak zaznacza organizator, to kolejna edycja Konferencji, która przyciąga uwagę eksploatatorów, ekspertów i naukowców z całego kraju. Tematyka Konferencji nakierowana jest na zagadnienia związane z budową i eksploatacją sieci kanalizacyjnych na terenach o zabudowie rozproszonej oraz w małych i średnich miejscowościach, których specyfika wymaga szczególnych rozwiązań. Podczas wydarzenia podjęty zostanie także temat nowoczesnych rozwiązaniach w zakresie optymalizacji procesów oczyszczania ścieków. Będzie także mowa o zagospodarowaniu wód opadowych i roztopowych. Jak zapewnia organizator nie zabraknie też technologiczno-prawnych aspektów eksploatacji oczyszczalni ścieków, a także korzystania z tzw. Bazy danych odpadowych przez oczyszczalnie ścieków.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki zachęca do udziału w Konferencji, podkreślając, że podczas dwóch dni będzie czas na wspólne debaty nad wskazanymi tematami i wymianę doświadczeniami, korzystając ze wsparcia i wiedzy ekspertów. Więcej informacji na stronie internetowej organizatora.

Na podstawie informacji nadesłanej przez Wydawnictwo Seidel-Przywecki

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

 

reklama