wod-kan

Środki z POIiŚ-u na wod-kan

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poinformował, że przekaże wsparcie finansowe na realizację kolejnych projektów z dziedziny wod-kan.

Wsparcie unijne udzielane na ich wykonanie przyznano w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Inwestycje wod-kan w Polance Wielkiej i Rawiczu

Gmina Polanka Wielka otrzyma z NFOŚiGW ponad 3,9 mln zł dotacji. Środki te wesprą projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Polanka Wielka – etap I – cz. 2, zadanie 1-5”. Całkowity koszt projektu oszacowano na niemal 7,5 mln zł.

W ramach przedsięwzięcia do końca czerwca 2021 r. ma zostać wybudowana kanalizacja sanitarna o długości niemal 18 km. Umożliwi to podłączenie do sieci 1412 nowych użytkowników. Taki efekt ekologiczny ma zostać uzyskany do końca czerwca 2022 r.

Z kolei Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu (ZWiK) otrzyma z NFOŚiGW dofinansowanie w wysokości niespełna 1,9 mln zł. Środki te pomogą w realizacji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żołędnicy”. Jak podaje NFOŚiGW, w finansowanie działań zaangażowane będą także środki własne beneficjenta na pokrycie podatku VAT, a całkowity koszt projektu oszacowano na poziomie ponad 2,7 mln zł.

Budowa sieci ma się zakończyć w czerwcu 2019 r. Oczekiwanym efektem ekologicznym, który ma zostać osiągnięty rok później, będzie umożliwienie 380 nowym osobom korzystania z sieci sanitarnej.

Wod-kan w Markach ze wsparciem

Prawie 9,8 mln zł niskooprocentowanej pożyczki NFOŚiGW przekaże Wodociągom Mareckim. Środki te posłużą do wykonania przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki – etap III”. Koszt całej inwestycji wynieść ma ponad 46 mln zł.

Inwestycja realizowana w Markach, w aglomeracji Warszawa, ma być zakończona do 25 maja 2021 r. w ramach projektu zaplanowano kilka zadań inwestycyjnych.

Należy do nich m.in. wykonanie kolektorów kanalizacyjnych o długości 14,5 km, umożliwiających zebranie ścieków z nieskanalizowanych dotychczas obszarów aglomeracji. Ponadto wybudowana ma zostać stacja uzdatniania wody (SUW) w Markach o wydajności 150 m3/h. W jej skład mają wejść ujęcie wód podziemnych, budynek SUW, zbiornik retencyjny wody uzdatnionej oraz urządzenia i obiekty techniczne wraz z infrastrukturą techniczną. W celu połączenia nowej SUW z istniejącą siecią wodociągową miasta, wybudowana zostanie magistrala o długości ok. 1 km. Powstanie również system monitoringu stanu pracy ponad 60 istniejących w Markach sieciowych pompowni ścieków oraz pompowni planowanych do wykonania w ramach projektu. Ma powstać także stacja obsługi samochodów specjalistycznych służących do czyszczenia sieci kanalizacyjnej. Na terenie stacji zlokalizowane zostaną obiekty przeznaczone do przetwarzania osadów usuwanych z kanałów oraz pompowni w trakcie ich czyszczenia (budynek technologiczny) oraz obiekty związane z działalnością Działu Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej (budynek techniczny).

Efekt ekologiczny działań realizowanych w ramach projektu ma zostać w pełni osiągnięty do 25 maja 2022 r. Będzie nim 1084 nowych użytkowników podłączonych do sieci kanalizacyjnej. Tyle samo osób skorzysta z ulepszonego oczyszczania ścieków.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. sozosfera.pl

reklama

 

reklama

reklama

reklama