Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej

Środki na rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Zachodniopomorskiem

Kolejne gminy i spółki z województwa zachodniopomorskiego będą mogły rozpoczynać inwestycje obejmujące rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (UMWZ). Podpisano bowiem umowy przyznające środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, czyli co?

Jak zaznacza UMWZ, przyznane środki na rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej pozwolą m.in. na budowę, przebudowę lub wyposażenie obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania i oczyszczania ścieków. Chodzi o takie obiekty, jak oczyszczalnie ścieków, ujęcia wody i stacje uzdatniania wody, systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych, a także przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz zbiorowe systemy zaopatrzenia w wodę i instalacje do zagospodarowania osadów ściekowych.

Na liście rankingowej dotyczącej II naboru na działania związane z gospodarką wodno-ściekową w ramach PROW 2014-2020 znalazły się 52 projekty, które będą realizowane przez zachodniopomorskie gminy i spółki. Łączna pula środków dla tego zadania, w tym naborze wniosków, to ponad 55 mln zł. Minimalna wartość dofinansowania projektu to ok. 130 tys. zł, a maksymalna wynosi prawie 2 mln zł.

Kto otrzyma wsparcie na rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej?

Umowy o dofinansowanie tego typu inwestycji podpisano z następującymi gminami: Chojna, Nowogródek Pomorski, Moryń i Kozielice Dębno, a także Drawsko Pomorskie i Pełczyce. Wsparcie pozyskały również gminy Drawno, Bierzwnik, Suchań i Trzebiatów. Dofinansowanie pozyskały również Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie, a także Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dębnie.

Na podstawie www.wzp.pl i www.wzp.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

 

reklama