Skuteczna edukacja

Oczyszczalnia ścieków w Henrykowie, którą zarządza Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie, doczekała się pierwszych zwiedzających – od czasu otwarcia ukończonej niedawno ścieżki edukacyjnej. Byli to uczniowie szkół podstawowych ze Starkowa i Goniembic.
 
Ku uciesze gospodarzy, dzieci były bardzo zaangażowane w zajęcia. Podobały im się nowe tablice, chętnie też korzystały z urządzeń edukacyjnych. A co najważniejsze – podczas wycieczki udało im się przyswoić dużo informacji, o czym świadczyły dobrze wypełnione karty pracy. Jednak największym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty mikroskopowe.
wrotki
 
Na podstawie: www.mpwik-leszno.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu