Skorzysta środowisko

Oczyszczalnia ścieków w Sępólnie Krajeńskim zostanie rozbudowana i zmodernizowana. Tamtejszemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej udało się pozyskać na ten cel niemal 12 mln zł dotacji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 
Celem inwestycji jest poprawa funkcjonowania procesu oczyszczania ścieków w aglomeracji. Dzięki modernizacji i instalacji nowych urządzeń zwiększy się przepustowość oczyszczalni, a także zostaną utrzymane wymagane parametry jakości odprowadzanych ścieków. Po rozbudowie obiekt będzie obsługiwał całą gminę miejsko-wiejską Sępólno Krajeńskie. Końcowymi beneficjentami usług oczyszczalni będą mieszkańcy Sępólna, tj. ponad 11,3 tys. osób. W ramach inwestycji przeprowadzone zostaną działania, które unowocześnią proces oczyszczania dostarczanych ścieków. Funkcjonowanie oczyszczalni stanie się ekonomiczniejsze, a wprowadzone innowacje zmniejszą ryzyko wystąpienia ewentualnych awarii.
 
Modernizacja pozwoli również na zwiększenie ładunku zanieczyszczeń ścieków. Co prawda, obiekt spełnia wymagania w zakresie efektu ekologicznego dotyczącego jakości ścieków oczyszczonych, nie posiada jednak rezerw umożliwiających przyjęcie przez nią dodatkowych ładunków zanieczyszczeń.
 
Bezsprzeczną korzyścią modernizacji i rozbudowy obiektu jest pozytywny wpływ inwestycji na środowisko. Ograniczone zostanie zagrożenia zrzutem niedostatecznie oczyszczonych ścieków, a także poprawią się warunki usuwania azotu i fosforu. Są to dwa elementy, które w znacznym stopniu wpływają na użyźnianie wód powierzchniowych. Ponadto wytworzone, w wyniku oczyszczania ścieków, osady ściekowe będą poddawane procesowi mechanicznego zagęszczania i higienizacji wapnem.
 
Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to ok. 24 mln zł. Dotacja z Funduszu Spójności wyniesie niemal połowę tej kwoty. Finał prowadzonych prac przewidziano na koniec 2015 r.
 
Na podstawie: www.wfosigw.torun.pl

Partner Portalu

Partner Portalu