Sieci kanalizacyjne i wodociągowe

Sieci kanalizacyjne i wodociągowe w 2018 r.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) w informacji sygnalnej pt. „Infrastruktura komunalna w 2018 r.” podał aktualne wiadomości dotyczące m.in. rozwoju sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w 2018 r. w Polsce.

Rozwój sieci kanalizacyjnej

stwierdził, że w ub.r. długość sieci kanalizacyjnej w Polsce osiągnęła 160,7 tys. km. W stosunku do 2017 r. długość wybudowanej lub przebudowanej sieci kanalizacyjnej wzrosła o ok. 3,9 tys., czyli o 2,5%. W tym samym czasie liczba przyłączy do budynków mieszkalnych zwiększyła się o ponad 60 tys. szt., tj. o 1,8%.

Na obszarach wiejskich znajdowało się 59% sieci kanalizacyjnej oraz 45,4% wszystkich przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych. W porównaniu z rokiem poprzednim długość sieci na terenach wiejskich wzrosła o 2,8 tys. km (o 3%), a liczba przyłączy o prawie 31 tys. szt. (o 2,1%). W analogicznym okresie w miastach wybudowano 1,1 tys. km sieci (wzrost o 1,7%) i zainstalowano ponad 29 tys. szt. przyłączy (wzrost o 1,6%) – wylicza GUS.

Jednocześnie GUS wskazuje, że najbardziej znaczący przyrost sieci kanalizacyjnej w porównaniu z 2017 r. odnotowano w województwach: lubelskim – o 3,8%, mazowieckim – o 3,6% oraz wielkopolskim – o 3,2%. Z kolei najmniejszy wzrost długości kanalizacji zaobserwowano w woj. zachodniopomorskim (o 0,1%) oraz lubuskim (o 0,7%).

Największe zagęszczenie sieci kanalizacyjnej w 2018 r. stwierdzono na terenie województwa śląskiego. Tam na 100 km2 przypadało 135 km sieci kanalizacyjnej. Na drugim miejscu znalazło się woj. małopolskie, gdzie 107 km kanalizacji przypadło na 100 km2. Najmniejsze zagęszczenie sieci kanalizacyjnej wystąpiło w woj. podlaskim (18 km na 100 km2) i lubelskim (27 km na 100 km2).

Odsetek budynków mieszkalnych podłączonych do sieci kanalizacyjnej wyniósł na koniec 2018 r. 50,6%. W porównaniu do 2017 r. był on wyższy o 1,1 punkt procentowy. W miastach do sieci kanalizacyjnej podłączonych było 74,6% budynków mieszkalnych, a na obszarach wiejskich – 36,2%.

W 2018 r. z gospodarstw domowych, siecią kanalizacyjną, odprowadzono 969,5 hm3. W miastach było to 845,5 hm3, a na obszarach wiejskich – 124 hm3. Jak podaje GUS, ilość odprowadzanych kanalizacją ścieków wzrosła w porównaniu z 2017 r. o 15 hm3.

Rozwój sieci wodociągowej

Gdy chodzi o sieć wodociągową rozdzielczą, to w 2018 r. jej długość wyniosła 307,7 tys. km. W roku ubiegłym funkcjonowało niemal 5,7 mln sztuk przyłączy. W porównaniu z 2017 r. długość wybudowanej lub przebudowanej sieci wodociągowej zwiększyła się o 3,8 tys. km (o 1,2%). Urząd statystyczny wskazuje także, że zaobserwowano wzrost liczby przyłączy do budynków mieszkalnych o 35,1 tys. sztuk (0,6%).

W układzie województw największy przyrost sieci wodociągowej rozdzielczej zaobserwowano w woj. mazowieckim. Wyniósł on 952,7 km. Natomiast najmniejszy przyrost sieci odnotowano w woj. lubuskim, gdzie wyniósł on tylko 32,3 km.

Na koniec ubiegłego roku odsetek budynków mieszkalnych podłączonych do sieci wodociągowej wyniósł 84,6%.

W 2018 r. zużycie wody przez gospodarstwa domowe wyniosło 1 280,8 hm3. Rok do roku zwiększyło się o 57,2 hm3 (o 4,7%), zaś przeciętne zużycie wody przez gospodarstwa domowe przypadające na 1 mieszkańca wyniosło 33,3 m3 i w porównaniu z 2017 r. zwiększyło się o 1,5 m3.

Na podstawie stat.gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

 

partner medialny

reklama

reklama