Ścieki czyste jak woda

Blisko dwa lata trwała modernizacja oczyszczalni ścieków w Rowach (woj. pomorskie), a nakłady na ten cel przekroczyły 32 mln zł. 30 czerwca br. odbyło się oficjalne przekazanie obiektu do eksploatacji. To inwestycja ważna nie tylko dla mieszkańców, ale także dla odwiedzających Rowy w sezonie letnim turystów. W wakacje bowiem oczyszczalnia musi przerobić trzy razy więcej ścieków niż w ciągu roku.
Modernizację zrealizowano w ramach projektu pn. „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Gminie Ustka”. Obecnie obiekt może przyjąć do 4,5 tys. m3 ścieków na dobę. Co więcej, układ technologiczny zaplanowano tak, by w przyszłości możliwa była kolejna rozbudowa oczyszczalni, zwiększając jej moce przerobowe do 7 tys. m3 ścieków na dobę. Obiekt wykorzystuje m.in. specjalistyczne zbiorniki z membranami i systemem napowietrzania do oczyszczania ścieków, dzięki którym odprowadzane do rzeki Łupawy ścieki powinny być czyste jak woda.
 
Na podstawie: www.powiat.slupsk.pl
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu