Rzeszowskie MPWiK będzie rozbudowywało oczyszczalnię ścieków

Nasza oczyszczalnia ścieków ma jeszcze rezerwy, ale miasto się rozrasta, powstają nowe osiedla, przybywa nowych odbiorców wody i siłą rzeczy przybywa ścieków – mówi Marek Ustrobiński, prezes rzeszowskiego Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) i zapowiada, że przedsiębiorstwo będzie rozbudowywało oczyszczalnię ścieków, realizując kolejne ważne inwestycje.

Oczyszczalnia ma jeszcze rezerwy, ale…

Przez rzeszowską oczyszczalnię codziennie przepływa i jest oczyszczanych 44,7 tys. m3 ścieków, a jej maksymalna przepustowość to 54,5 m3 na dobę – wskazuje Urząd Miasta Rzeszowa (UM). Magistrat podkreśla przy tym, że w oczyszczalni zastosowano najnowocześniejsze rozwiązania techniczne i technologiczne. Rozbudowano m. in. suszarnię osadów ściekowych, przy czym jej możliwości są obecnie większe niż aktualne zapotrzebowanie miasta. Dotychczasowe inwestycje w oczyszczalnię to także potężne osadniki, do których trafiają bezpośrednio ścieki z miasta. Osadniki i zbiornik retencyjny zostały hermetycznie przykryte. Dzięki temu znacznie ograniczono uciążliwość odorową dla otoczenia.

W procesie oczyszczania ścieków powstaje rocznie ok. 20 tys. ton osadów ściekowych. Są one odwadniane i zagospodarowywane m. in. jako paliwo w cementowniach.

Magistrat zaznacza, że oczyszczalnia ma rezerwy, ale: – Miasto się rozwija, rozrasta, powstają nowe osiedla, przybywa odbiorców wody, siłą rzeczy przybywa ścieków. Dlatego planujemy kolejne inwestycje – mówi Marek Ustrobiński, prezes MPWiK Rzeszów.

Przedsiębiorstwo będzie rozbudowywało oczyszczalnię ścieków – inwestycje są konieczne

Jak wskazuje UM, trwają prace projektowe w zakresie budowy zbiornika retencyjnego ścieków surowych, modernizacji układu kogeneracji, budowy węzła hydrolizy termicznej osadu wraz ze zbiornikiem uśredniającym i zagęszczaczem osadu, montażu systemu separacji frakcji lekkich i ciężkich osadu czynnego i budowy dwóch osadników wtórnych, układu drogowego i poletek osadowych.

To duże, ale według nas, konieczne inwestycje – mówi Mirosław Pięta szef jednostki realizującej projekt (JRP) w rzeszowskim MPWiK i uzasadnia: – Na przykład nowy zbiornik retencyjny ścieków surowych powinien powstać, bo w przypadku gwałtownych opadów deszczu napływ ścieków do oczyszczalni jest zbyt duży. Powstają wtedy kłopoty z właściwym ich oczyszczeniem. Chcemy wszystkie ścieki oczyszczać zgodnie z dyrektywami. Krótko mówiąc chcemy retencjonować ścieki po to by utrzymać jakość pracy oczyszczalni. Inną planowaną inwestycją jest montaż nowych kogeneratorów służących do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Nasze obecne kogeneratory pracują już prawie 20 lat. Wymagają kosztownych napraw i remontów. Nowe są sprawniejsze, mniejsze i tańsze w eksploatacji.

MPWiK będzie rozbudowywało oczyszczalnię ścieków – budowa dwóch osadników i instalacja tzw. grawimetrii

Jedną z kolejnych planowanych inwestycji jest budowa osadników wtórnych. Zdarza się, że obecnie pracujące osadniki wtórne są przeciążone. – To powoduje okresowe pogorszenie parametrów ścieków oczyszczonych. Dobudowa dwóch kolejnych osadników wtórnych umożliwiłaby przyjmowanie do części biologicznej oczyszczalni kolejnych 4800 metrów sześciennych ścieków na godzinę w czasie deszczów bez szkody dla jakości oczyszczonych ścieków. Dodatkowo dałaby możliwość wyłączania poszczególnych osadników, np. w celu wykonania prac remontowych – tłumaczy Tomasz Kamiński, zastępca kierownika JRP oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa.

Zaplanowano także instalację tzw. grawimetrii – to system separacji frakcji lekkich i ciężkich osadu ściekowego. Ta technologia pozwala na zwiększenie przepustowości i polepsza jakość oczyszczania ścieków. Przygotowania do kolejnych inwestycji w oczyszczalni są fazie projektowej, a MPWiK zakłada zakończenie wszystkich prac i oddanie do użytku nowych obiektów do 2027 r. – podaje UM.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)