Rozwiązać problem

Ponad 2 tys. mieszkańców Obornik Śląskich zostanie podłączonych do kanalizacji sanitarnej. Taki cel zakłada projekt budowy 5 km sieci. Blisko 12 mln zł dotacji z Unii Europejskiej pozyskały na inwestycjęOborniki Śląskie. Potwierdzenie finansowego wparcia z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko miasto otrzymało 18 czerwca br.
 
Obecnie po burzach lub silniejszych deszczach zdarza się, że ulice i domy w mieście są zalewane przez skażoną ściekami deszczówkę. Powodem jest przestrzały i niewydolny system kanalizacji. Obornicka sieć kanalizacyjna liczy ponad 37 km, w tym aż 26 km to instalacje ogólnospławne, w których ścieki bytowo-gospodarcze i opadowe płyną wspólnymi kanałami. Rozwiązaniem problemu będzie budowasiecirozdzielczej, w której ścieki i deszczówka popłyną oddzielnie. Pieniądze z UE umożliwią także zmodernizowanie miejscowej oczyszczalni ścieków. Zaplanowano budowę stacji odwaniania osadu, budynku krat, gdzie ścieki oczyszcza się mechanicznie, oraz osadników. Obornicki projekt zostanie zakończony w 2015 r. Wartość całego zadania to 14 mln zł.
 
Na podstawie: www.fos.wroc.pl

Partner Portalu

Partner Portalu