Rozbudowa kanalizacji

Rozbudowa kanalizacji w gminie Stężyca

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW) poinformował o inwestycjach w system kanalizacyjnych realizowanych na terenie gminy Stężyca (pow. kartuski).

Jak zaznacza WFOSiGW, prawie połowę powierzchni tej położonej na terenie Pojezierza Kaszubskiego gminy, zajmuje Kaszubski Park Krajobrazowy. Na tym obszarze znajdują się strefy źródliskowe Raduni oraz liczne jeziora. To bardzo atrakcyjny region, przyciągający licznych turystów. W gminie systematycznie wzrasta liczba ludności, a w ślad za tym powstają zakłady usługowe i przemysłowe. Te właśnie zmiany pociągają za sobą konieczność budowy niezbędnej infrastruktury komunalnej.

W gminie Stężyca występowała znaczna dysproporcja w dostępie do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Do sieci wodociągowej podłączonych było ponad 90% gospodarstw domowych, natomiast dostęp do kanalizacji miało tylko 30% budynków. Podłączone do sieci kanalizacyjnej były domy i obiekty tylko z czterech miejscowości: Stężycy, Żuromina, Kulkowej Huty i Gołubia. Na terenie gminy słabo rozwijał się też system przydomowych oczyszczalni ścieków. W takiej sytuacji rozbudowa systemu kanalizacyjnego była zatem koniecznością – podkreśla WFOŚiGW.

Rozbudowa kanalizacji w gminie Stężyca z pożyczką z WFOŚiGW

W odpowiedzi na tę niezadowalającą sytuację podjęto zatem realizację projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szymbarku”. W miejscowości tej wybudowane zostały 3 km kanalizacji sanitarnej i trzy przepompownie ścieków. Z eksploatacji wyłączonych zostało 11 zbiorników bezodpływowych. – Projekt pozwolił na podłączenie do sieci zarówno budynków należących do odbiorców indywidualnych, jak i siedziby Centrum Edukacji i Promocji Regionu – jednej z najbardziej znanych i najczęściej odwiedzanych atrakcji turystycznych regionu. Dzięki tym działaniom lepiej chronione są wody powierzchniowe i podziemne, które w szczególny sposób są wrażliwe na nieuporządkowaną gospodarkę ściekową. W sąsiedztwie lokalizacji projektu znajdują się liczne jeziora, w tym te należące do Kółka Raduńskiego. Przedsięwzięcie wpłynęło też na poprawę jakości życia lokalnej społeczności, również przyczyniło się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu – wyjaśnia Marcin Wysocki, prezes Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Stężycy (GPK).

Dzięki realizacji projektu, możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej zyskali właściciele nieruchomości Szymbarku. Tym samym poziom skanalizowania gminy wzrósł do 32%.

Koszt realizacji zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szymbarku” wyniósł 1,7 mln zł, a WFOŚiGW w Gdańsku wsparł inwestycję pożyczką w wysokości 1,1 mln zł.

Jak zaznacza Wojewódzki Fundusz, to jednak nie koniec działań w gminie na rzecz rozbudowy kanalizacji. Oto bowiem tamtejsze GPK prowadzi kolejne inwestycje, których celem jest kompleksowe skanalizowanie całej gminy. Poza opisanym projektem, realizowane jest obecnie zadanie współfinansowane ze środków europejskich, którego celem jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. W Stężycy, Szymbarku, Potułach, Kamienicy Szlacheckiej i Borucinie wybudowane zostaną 44 km sieci kanalizacyjnej oraz 1,1 km wodociągowej. W wyniku tych działań, wszystkie większe miejscowości gminy Stężyca będą posiadały system kanalizacyjny, a docelowo stopień skanalizowania gminy ma wynieść 96%.

Na podstawie wfos.gdansk.pl

fot. Marcin Wysocki, GPK

reklama

 

reklama

reklama

reklama